แนะนำแหล่งรวมหนังสือความรู้ที่น่าสนใจจาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ

สนใจดูเอกสารทั้งหมดของ ดร.สมชาย หาญหิรัญ ได้ที่  http://harnhirun.com/ebooks.html

แนะนำแหล่งรวมหนังสือความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ จากผู้รู้จริงในงาน ดร.สมชาย หาญหิรัญ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ซึ่งมีบทความทางวิชาการที่น่าสนใจหลายด้านทั้งในงานด้าน เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม รวมถึงหนังสือแนวสาระบันเทิง ซึ่งท่านได้นำเอาหนังสือและเอกสารที่เคยได้จัดพิมพ์มาทำเป็น E-Book ให้ผู้สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน 

ที่มา http://harnhirun.com

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Orapin Udomtanateera
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Big Brother DIP
google
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Fanpage KKUGTA
อัลปั้มภาพ
Kiattiphong Udomtanateera
Geological Society of Thailand (GST)
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>