Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้า“ปั้น ปรุง เปลี่ยน” ผู้ประกอบการ SMEs ให้ดีพร้อม (DIprom)

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแถลงนโยบายและทิศทางการช่วยเหลือเอสเอ็มอีในปี พ.ศ. 2563 ว่า ในปีหน้าทาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จะดำเนินการตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการ “ปั้น ปรุง เปลี่ยน” เอสเอ็มอีให้ดีพร้อม (DIProm) ซึ่งในมิติของ

“การปั้น” ก็จะมีการดำเนินการ 3 เรื่อง “ก - ส - อ”  1) ก = เกษตรอุตสาหกรรม 2) ส = สร้างสรรค์ 3) อ = อัจฉริยะ

“การปรุง” ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการ หน่วยงานที่เป็นกลไกของการพัฒนาเอสเอ็มอีทั้งหมดในประเทศนี้ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่จะมาช่วยกันในการสร้างระบบนิเวศน์ในการพัฒนาเอสเอ็มอี

“การเปลี่ยน” คือการเปลี่ยนวิธีการทำงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยการปรับโครงสร้างภายใน คือ การตั้งกองเกษตรอุตสาหกรรมขึ้นมา การปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้งหมดให้มีมิติในการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสากรรมให้มากขึ้น ซึ่งก็จะตรงกับนโยบายของทางรัฐบาลในการให้เอสเอ็มอีเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนของประเทศ

สำหรับเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตั้งเป้าในการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการกว่า 16,200 คน 2,200 กิจการ 9,600 ผลิตภัณฑ์ และ 70 กลุ่ม คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 13,000 ล้านบาท โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ได้ ถึงจะมีเป็นจำนวนมากแต่ต้องทำให้ทุกอึตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและแข็งแรง ในปีนี้เป็นเป้าหมายของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่จะ “ปั้น ปรุง เปลี่ยน” เอสเอ็มอีให้ดีพร้อม (DiProm) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ให้ก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป นายณัฐพล รังสิพล ผู้บริหารระดับสูง ได้กล่าวให้สัญญาและแสดงความมุ่งมั่นอย่างตั้งใจ

การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกับทาง กสอ. และพัฒนารายได้ขึ้นมาประมาณ 10 เท่า ซึ่งคิดว่าจะมีการขยายผลตรงนี้องค์กรของรัฐไม่สามารถทำงานได้ด้วยเพียงหน่วยงานเดียว แต่สามารถทำได้ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งก็จะมีเรื่องของ Big Brother โดยโครงการนี้จะเป็นลักษณะพี่ช่วยน้อง โดยที่รุ่นที่ 1 ช่วยรุ่นที่ 2 รุ่นที่ 2 ช่วยรุ่นที่ 3 ซึ่งถ้าสามารถดำเนินการตรงนี้ได้ก็จะช่วยใน 2 จุด จุดหนึ่งคือการพี่ช่วยน้อง อีกจุดหนึ่งคือการเข้าไปสู่ระบบดึงคนเข้าไปในการช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอการอุดหนุนจากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียว

-----------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

-----------------------------------------------------

#iok2u
www.iok2u.com 

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com