Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

กิจกรรมยกระดับศักยภาพ SMEs ด้วย Productivity 4.0 ภายใต้แนวคิดเพิ่มผลิตภาพความสุขยุค 4.0 (Happy Productivity 4.0)

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dip.go.th/th/category/news/2018-11-19-03-22-16

 

-----------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

-----------------------------------------------------

#iok2u
www.iok2u.com 

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com