Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

เที่ยวไต้หวัน นิวไทเป เมืองเก่าซือเฟิ่น (Taiwan New Taipei Shifen Old Street) และปล่อยโคมลอย (Sky lantern)

ชมภาพเพิ่มเติมที่อัลปั้ม

https://www.facebook.com/udomtanateera.k/media_set?set=a.3060077390693364&type=3 

- เที่ยวเมืองเก่าซือเฟิ่น (Shifen Old Street) และปล่อบโคมลอย (Sky lantern) เป็นชุมชนริมทางรถไฟสายเก่าอย่าง สายรถไฟผิงซี (Ping xi Line ) เป็นชุมชนเก่าแก่ที่เมื่อก่อนเป็นเส้นทางลำเลียงถ่านหินสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองไต้หวัน มีถนนเลียบทางรถไฟที่มีตลาดขายของกิน ขนมหวาน ของฝาก ของที่ระลึกขนมถั่วตัดที่เป็นขนมท้องถิ่นของไต้หวัน และที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือ การปล่อยโคมลอย ปัจจุบันมีถึง 4 สีด้วยกัน ต่างสีต่างขอได้ในแต่ละเรื่องเลย ถ้าเดินไปอีกหน่อยจะเจอกับน้ำตก shifen ที่เรียกว่าเป็น น้ำตกไนแองการาตะวันออก ก่อนถึงน้ำตกจะเจอสะพานแขวน 

- เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี (Pingxi Line) เส้นทางสายรถไฟสายสั้น ๆ ที่ยังคงความเป็นอดีตทั้งในส่วนของอาคารบ้านเรือนและสถานีรถไฟไว้ได้เป็นอย่างดี ด้วยระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ขนาดรางรถไฟค่อนข้างแคบและมีเส้นทางวิ่งจากเขตรุ่ยเฟิ่ง (Ruifang Districts) ไปยังเขตผิงซี (Pingxi Districts) เมืองนิวไทเป (New Taipei City) เชื่อมต่อมาจากเมืองไทเป (Taipei City)  เปิดให้บริการตั้งแต่ยุคที่ประเทศญี่ปุ่นเข้ามาปกครองช่วงปี 1921 ในอดีตเคยเป็นเส้นทางขนส่งถ่านหินจากการทำเหมืองแร่ แต่ปัจจุบันทางรัฐบาลไต้หวันได้มีการพัฒนาจนกลายเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าที่มีอายุเกือบ 100 ปีแต่สภาพของรถไฟและเส้นทางที่เปิดให้บริการยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานเสมอ เส้นทางสายผิงซีเริ่มเป็นที่นิยมตั้งแต่ปี 2011 เนื่องจากภาพยนตร์รักโรแมนติกชื่อดังของไต้หวัน “You Are the Apple of My Eye” ได้มาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญของหนัง

ที่มารูป www.iok2u.com 

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่

 ประเทศไต้หวัน (Taiwan) เมืองไทเป (Taipei)

เที่ยวไต้หวัน (Taiwan Travel) 

--------------------------------------------- 

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com