เที่ยวไต้หวัน (Taiwan Travel)

 

 

ไต้หวัน (Taiwan) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐจีน ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน, ไต้หวัน, เผิงหู, หมาจู่, และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน" ไต้หวันด้านตะวันตกติดกับจีนแผ่นดินใหญ่ ด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับญี่ปุ่น และด้านใต้ติดกับฟิลิปปินส์ กรุงไทเปเป็นเมืองหลวง ส่วนไทเปใหม่เป็นเขตปกครองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ กินพื้นที่กรุงไทเป และเป็นเขตซึ่งประชากรหนาแน่นที่สุดในเวลานี้

เกาะไต้หวันนั้นเดิมเป็นที่อยู่ของชนพื้นเมือง และมีชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาอาศัยร่วมด้วย จนกระทั่งชาววิลันดาและสเปนเดินทางเข้ามาในยุคสำรวจเมื่อศตวรรษที่ 17 และมาตั้งบ้านเรือนกลายเป็นนิคมใหญ่โต ต่อมาในปี 1662 ราชวงศ์หมิงในแผ่นดินใหญ่ถูกราชวงศ์ชิงแทนที่ เจิ้ง เฉิงกง ขุนศึกหมิง รวมกำลังหนีมาถึงเกาะไต้หวัน และเข้ารุกไล่ฝรั่งออกไปได้อย่างราบคาบ เขาจึงตั้งราชอาณาจักรตงหนิง ขึ้นบนเกาะเพื่อ "โค่นชิงฟื้นหมิง" แต่ในปี 1683 ราชวงศ์ชิงปราบปรามอาณาจักรตงหนิงและเข้าครอบครองไต้หวันเป็นผลสำเร็จ ไต้หวันจึงกลายเป็นมณฑลหนึ่งของจีน อย่างไรก็ดี ความบาดหมางระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเป็นเหตุให้ญี่ปุ่นได้ไต้หวันไปในปี 1895 ก่อนเสียไต้หวันคืนให้แก่จีนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ช่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีนพรรคก๊กมินตั๋งได้เป็นใหญ่ แต่ไม่นานก็เสียทีให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์จีน พรรคก๊กมินตั๋งจึงหนีมายังเกาะไต้หวันและสถาปนาสาธารณรัฐจีนขึ้นบนเกาะไต้หวันแยกต่างหาก ส่วนฝ่ายคอมมิวนิสต์จีนที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนบนแผ่นดินใหญ่ อย่างไรก็ดีจีนยังคงถือว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของตน และไต้หวันเองก็ยังมิได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นประเทศเอกราชมาจนบัดนี้

ปัจจุบันที่ไต้หวันคนไทยได้รับยกเว้นการขอวีซ่าวีซ่า

ประเทศไต้หวัน (Taiwan) มีแหล่งเที่ยวที่สำคัญมากมาย เช่น

ข้อมูลเที่ยวที่ผ่านมา

เที่ยวไต้หวัน 2020 (Taiwan 2020)

เที่ยวไต้หวัน 2017 (Taiwan 2017)

เที่ยวไต้หวัน 2014 (Taiwan 2014) 

เที่ยวไต้หวัน Taipei

เที่ยวไต้หวัน Taipei ตลาดกลางคืนซื่อต้า (Shida Night Market)

เที่ยวไต้หวัน Taipei ตลาดซีเหมินติง (Ximending Market)

เที่ยวไต้หวัน Taipei ตลาดซื่อหลิน (Shilin Night Market)

เที่ยวไต้หวัน Taipei ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market)

เที่ยวไต้หวัน Taipei ตึกไทเป 101 (Taipei 101)

เที่ยวไต้หวัน Taipei พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ หรือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง (National Palace Museum)

เที่ยวไต้หวัน Taipei พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Museum)

เที่ยวไต้หวัน Taipei วัดซื่อหนาน (Zhinan Temple)

เที่ยวไต้หวัน Taipei วัดหลงซาน (Longshan Temple)

เที่ยวไต้หวัน Taipei สวนสัตว์ไทเป (Taipei Zoo)

เที่ยวไต้หวัน Taipei หมู่บ้านเต้าหู้เหม็น (Shenkeng Old Street)

เที่ยวไต้หวัน Taipei อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก (Chiang Khai Shek Memorial hall)

เที่ยวไต้หวัน Taipei อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ด็อกเตอร์ ซุนยัดเซน (National Dr. Sun Yat-Sen Memorial Hall)

เที่ยวไต้หวัน Taipei อุทยานธรณีเย่หลิว (Yehliu Geopark)

เที่ยวไต้หวัน Taipei อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน (Yangmingshan National Park)

เที่ยวไต้หวัน Taipei ภูเขาเมาคง กอนโดลา นั่งกระเช้า (Ropeway at Maokong Gondola)

เที่ยวไต้หวัน Taipei ภูเขาเซี่ยงซันหรือเขาช้าง (Xiangshan)

 

* เที่ยวไต้หวัน New Taipei

เที่ยวไต้หวัน New Taipei ท่าเทียบเรือชาวประมงตั้นสุย (Tamsui Port)

เที่ยวไต้หวัน New Taipei น้ำตก Shifen Waterfall

เที่ยวไต้หวัน New Taipei หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Juifen old town)

เที่ยวไต้หวัน New Taipei เมืองเก่าซือเฟิ่น (Shifen Old Street) และปล่อยโคมลอย (Sky lantern)

 

* เมืองฮัวเหลียน

- อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (Taroko National Park)

* เหมืยวลี่

อุทยานแห่งชาติเชี๋ยป้า (Shei-Pa National Park)

* เที่ยวไต้หวัน Taijong

เที่ยวไต้หวัน Taijong Chung Tai Chan Monastery

เที่ยวไต้หวัน Taijong ฟาร์มแกะชิงจิ้ง (Cingjing Farm)

เที่ยวไต้หวัน Taijong ยอดเขาเฮอฮวนซาน (Hehuan Shan)

เที่ยวไต้หวัน Taijong หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow village)

 

* หนานโถว

- ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake)

- Temple of wen wu

- Formosan Aboriginal Culture Village

- Ropeway at sun moon lake

- Boat tour in sun moon lake

- หมู่บ้านปีศาจ (Xitou monster village)

* เจียอี่ (Chiayi) 

- อุธยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (Alishan National Park)

*

- อุทยานแห่งชาติยวี่ซัน (Yushan National Park) 

* เกาสง

- เที่ยวไต้หวัน เกาสง พุทธอุทยาน โฝกวงซาน (Taiwan Fo Guang Shan Buddha Memorial Center)

- เที่ยวไต้หวัน เกาสง วัดฉือจี้ เจดีย์มังกรเสือ (Taiwan Dragon Tiger Pagodas Ciji Temple)

* มณฑลผิงตง

- อุทยานแห่งชาติเขิ่นติง (Kenting National Park)

 

 

ที่มารูป www.iok2u.com 

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่

 ประเทศไต้หวัน (Taiwan) เมืองไทเป (Taipei)

เที่ยวไต้หวัน (Taiwan Travel) 

--------------------------------------------- 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

Fanpage iok2ucom