VDO วันนี้

JEvents - Latest Events Module

No events

ปฎิทิน (Calendar)

August 2019
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statistics

Users
3
Articles
626
Articles View Hits
270224

บทความวิชาการ ที่น่าสนใจ

Facebook Fanpage iOK2u

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 50 น้องแป้งหอม วันสงการนต์ 2562

🐃ไถ่ชีวิตวันสงการนต์ 2562

😍 กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

🎯 ไถ่ถวายวัดในวันที่​ 11 เมษายน 2562

ดูรูปตัวที่ 50 น้องแป้งหอม เพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/pg/ben2126org/photos/?tab=album&album_id=2047263238703038

-----------------------------------

👨‍👩‍👦‍👦 รายชื่อผู้ทำบุญไถ่ตัวที่ 50

@ คุณแม่กุย งามทรง 100

@ อภิสิทธิ์ สิงห์ป้อง อุทิศส่วนบุญกุศลให้พ่อใหญ่แก้ว งามทรง และนางสมัย สิงห์ป้อง ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวร 100

@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 300

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ ธนินทร์ พรสินธุเศรษฐ และครอบครัว 1,000

@ คุณแม่อารีย์-นายวิชัย จิรนภาวิบูลย์และครอบครัว อุทิศให้คุณพ่อโชคชัย จิรนภาวิบูลย์ 500

@ คุณแม่ศรีอรุณ และรัชเขต วีสเพ็ญ 500

@ มนต์ชัย เดชพล และครอบครัว 500

@ ศิริพงษ์-วลัยกร-นายปุณยวัจน์-ดช.ปุณยพัฒน์ กุลศิโรรัตน์ 1,000

@ มาลินี-จักรพร-จิรภัทร คงบัว 500

@ เรืองเกียรติ-พัชรา โหตระไวศยะและลูกทุกคน 500

@ สุวิทย์-สุพรรณีเทพาอภิรักษ์ 500

@ ชนิดา เทพาอภิรักษ์500

@ พันตรี สนิทนา 500

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ อารยา-ภูมิพัฒน์ มณีสุวรรณ อุทิศให้นายสมหมาย มณีสุวรรณ 300

@ อุทิศแด่ พ่อสมาน-แม่นิภา เลี้ยงหิรัญถาวร 300

@ อุทัย-อารยา เลียงหิรัญถาวร 300

@ ชาญ-นวลอนงค์ เกตุกลิ่น 200

@ กาญจนา เกตุกลิ่น 100

@ วาณี ธนพงศ์พิพัฒน์ 100

@ อุทิศให้ ตาสำเนียง และนางประยงค์ ศรีภูมี 100

@ ฐิติยาพร พรวิริยางกูล 1,000

@ เมตตา บัวสด 200

@ วรัทยา เดกค์ พร้อมครอบครัว 400

@ เอกศักดิ์ ศิริจิระพัฒนา 500

@ ณัฐชยา เย็นใจ และครอบครัว 200

@ พงศ์ธร ทิวเสถียร-สิริลักษณ์ แก้วด้วง 100

@ วินิจ-สุจิตรา-วิจิตรา-วัชระ ยังมี อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติผู้ล่วงลับ 1,000

@ ญจน์นรี ช่วงฉ่ำ 1,000

@ คุณทองสุข หลุง และครอบครัว อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 800

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ - ดร.พลธรรม พลการ 200

@ ดช ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ 500

@ คุณแม่วรวรรณ สุพัฒน์วงศ์ 500

@ จุไรรัตน์-วรานนท์ หล้าพระบาง 3,000

@ อรุณี รุ่งรัศมี 200

@ สุวรรณี บรรเทิง 300

@ มุกดา มะลิหอม และครอบครัว อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 200

@ อนุรัตน์ เกิดวิชัย อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 300

@ อุทิศให้ คุณพ่ออ่อน-คุณแม่สังเวียน แก้วปัญญา 500

@ ไพรศรี พิมพะกรรณ์ 500

@ เจริญภพ พรวิริยางกูล 500

@ อุทิศแด่ คุณพ่อจรัส คุณแม่นิรมล ภูมิภาค และเจ้ากรรมนายเวร 500

@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100

@ อุทิศส่วนกุศล แก่ นางทรัพย์ และนายทวีศักดิ์ โพธิ์แก้ว 500

@ วิฆเนศ-ขนิษฐา ทรงธรรม 300

@ เดชา-มิลธิตา-ธนบดี มณีนัย 300

@ อุไรรัตน์ นิยมพันธ์ 300

@ กิตติมา เจริญหิรัญ พร้อมครอบครัว 1,000

@ สุภาณี เสนาชัย 200

@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาภรณ์ คำรัตน์ 400

@ ธีระพร สุประดิษฐ์อาภรณ์ 500

@ วุฒิกร ชีวไมตรีวงศ์ 500

@ อุทิศให้ นายพินิจ-นางพยอม สิงห์ทอง 200

@ พรรณพิลัย จารุพาณิชย์กุล และครอบครัว 1,000

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 100

@ อุดม อุดมธนะธีระ 100

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 200

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 49 เหลือยกมา 35,898 บาท

($) รวมยอดบริจาค 64,ุ091 บาท

😍 ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกัน ทุกคนเลยนะครับ

🐂 ไถ่ตัวที่ 50 น้องแป้งหอม รวมไถ่+ค่าส่ง 17,500 บาท

💵 มีเงินเหลือ 46,591 บาท

🙋‍♂️ ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 51 น้องโชคบุญมี ในวันพืชมงคล เดือนพฤษภาคม กันอีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36

-----------------------------------

🐂 ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

💵 พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

📒 บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

📲 โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Facebook iOK2u

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Geological Society of Thailand (GST)
google
อัลปั้มภาพ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Big Brother DIP
Orapin Udomtanateera
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Fanpage KKUGTA
Kiattiphong Udomtanateera

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com