ไถ่ชีวิตตัวที่ 48 น้องอั่งเปา

🐃ไถ่ชีวิตวันเทศกาลตรุษจีน 2562

😍 กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

🎯 ไถ่ในวันตรุษจีนที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

 

ดูรูปตัวที่ 48 น้องอั่งเปา เพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/pg/ben2126org/photos/?tab=album&album_id=1980694778693218

-----------------------------------

👨‍👩‍👦‍👦 รายชื่อผู้ทำบุญไถ่ตัวที่ 49

@ ชวนนท์ ประทุมมา-ปรีชาพล พรหมวงศ์-ฉันทะโก โสภากุ 300

@ อุษา แซ่จึง 200

@ คุณยายมืด จุระมณี 100

@ ชัชวาล สงวนตระกูล และครอบครัว 500

@ นันท์นิชา เสนาชัย อุทิศให้คู่กรรมคู่เวร 1,000

@ รัชเขต วีสเพ็ญ 500

@ จิรวัฒน์ ทวีวัฒน์ และครอบครัว 500

@ เพียงใจ-วันยุทธ เหล็กกล้า และครอบครัว 500

@ กัญญา จึงวิมุติพันธ์ และครอบครัว 400

@ เมตตา บัวสด 200

@ ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ และครอบครัว 500

@ สุวิทย์ เทพาอภิรักษ์ 500

@ สุพรรณี เทพาอภิรักษ์ 500

@ เรืองเกียรติ-นางพัชรา โหตระไวศยะ 500

@ เรืองรุจน์ โหตระไวศยะ-ขวัญพร โหตระไวศย- เรืองพิชญ์ โหตระไวศยะ 500

@ จักรพร มาลินี คงบัว 500

@ จิรภัทร คงบัว 500

@ ศิริพงษ์-วลัยกร-ปุณยวัจน์-ปุณยพัฒน์ กุลศิโรรัตน์ 1000

@ ชนิดา เทพาอภิรักษ์ 500

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ พันตรี สนิทนา 500

@ จุไรรัตน์-วรานนท์ หล้าพระบาง 2,000

@ สุรีย์ ธีระรังสิกุล 500

@ ณัฐธยาน์ ปิยะพงพันธุ์ 299

@ กัตติกา 200

@ อารยา มณีสุวรรณ 500

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ-ดร.พลธรรม พลการ 300

@ ครอบครัว เกษมพงษ์ 500

@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ นพดล ศุภโกศล และครอบครัว 300

@ ศิริอร ชีวไมตรีวงศ์ 500

@ รุจิรา บุตรจันทร์ 1,000

@ อุทิศให้คุณแม่พยอม-คุณพ่อพินิจ สิงห์ทอง. และญาติผู้ล่วงลับ 200

@ พรรณพิลัย จารุพาณิชย์กุล และครอบครัว 1,000

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ อุดม อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 47 เหลือยกมา 37,198 บาท

($) รวมยอดบริจาค 55,ุ597 บาท

😍 ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกัน ทุกคนเลยนะครับ

🐂 ไถ่ตัวที่ 48 น้องอั่งเปา รวมไถ่ค่าส่ง+น้ำมัน 17,500+500

💵 มีเงินเหลือ 37,597 บาท

🙋‍♂️ ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 49 น้องมารวย ในวันมาฆบูชา กันอีกทีนะครับ

 ------------------------------------------------------------

🖥 ข้อมูลโครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า

 https://iok2u.com/index.php/variety-group/2019-05-01-02-53-36

 

🐂 ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

💵 พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

📒 บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

📲 โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับ

แจ้งที่ 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

------------------------------------------------------------

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

ผู้สนับสนุน (Sponser)

อัลปั้มภาพ
Big Brother DIP
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Fanpage KKUGTA
Kiattiphong Udomtanateera
Orapin Udomtanateera
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Geological Society of Thailand (GST)
google

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>