ไถ่ชีวิตตัวที่ 47 บุญพารวย

🐃ไถ่ชีวิตวันปีใหม่ 2562

😍 กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

🎯 ไถ่ในวันปีใหม่ 1 มกราคม 2562

 

ดูรูปไถ่ชีวิตตัวที่ 47 บุญพารวย เพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/pg/ben2126org/photos/?tab=album&album_id=1956649347764428

-----------------------------------

👨‍👩‍👦‍👦 รายชื่อผู้ทำบุญไถ่ตัวที่ 47

@ จุไรรัตน์-วรานนท์ หล้าพระบาง 2,000

@ เพียงใจ-วันยุทธ เหล็กกล้า และครอบครัว 1,000

@ สุกรี วงศ์ทอง ครอบครัวใจสอาด และครอบครัวอัคควรกิจ 300

@ นันท์นิชา เสนาชัย อุทิศให้คู่กรรมคู่เวร 1,000

@ อุทิศให้คุณแม่พยอม-คุณพ่อพินิจ สิงห์ทอง. และญาติผู้ล่วงลับ 200

@ วันทนีย์ ธารณธนบูลย์ 300

@ พรชัย-ธนิกา-จิตรพล-จิตพิมล พงศ์พันธุ์ลาภ 400

@ สมพร ดัดถุยาวัด 100

@ สมศักด์-นวรัตน์ แซ่ลิ้ม 400

@ กาญจนา ชนะวงษ์ 500

@ มิก อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติผู้ล่วงลับ 200

@ ขวัญ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติผู้ล่วงลับ 200

@ อุทิศแด่คุณพ่อสมาน-คุณแม่นิภา เลี้ยงหิรัญถาวร 500

@ อุทัย-อารยา เลียงหิรัญถาวร 500

@ ชาญ-นวลอนงค์ เกตุกลิ่น 200

@ อุทิศให้ ยายประยงค์-ตาสำเนียง ศรีภูมี 200

@ กาญจนา เกตุกลิ่น 100

@ ครอบครัว สุระโคตร 500

@ ทองจันทร์ เสนาชัย และมงคล เสนาชัย 500

@ อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 200

@ จีรวัฒน์ ทวีวัฒน์ และครอบครัว 1,000

@ คุณแม่อารีย์ นายวิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัวอุทิศให้คุณพ่อโชคชัย จิรนภาวิบูลย์ 500

@ วรพันธ์-ปนัดดา ทิพากร 1,000

@ ปริญญา ทองเที่ยงดี 200

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ วินิจ-สุจิตรา-วิจิตรา-วัชระ ยังมี อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติผู้ล่วงลับ 1,000

@ พจนี ยิ่งยศกวิน อุทิศให้นัทธี ยิ่งยศกวิน 200

@ สะอางค์ ชมาฤกษ์ อุทิศให้บิดามารดา และนายประพาส ชมาฤกษ์ 500

@ โสภา สุทธิโชติ 100

@ ประสิทธ์ ทรัพยาคม 100

@ ลัดดาวัลย์ แซ่แต้ 200

@ สุเวช โอคามูระ และครอบครัว 1,000

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ ครอบครัวคุณนงลักษณ์ พลชัย ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อ ร.ต.บุญจันทร์-คุณแม่สมจิตต์ พลชัย และญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว 1,000

@ เอกศักดิ์ ศิริจิระพัฒนา 500

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ-ดร.พลธรรม พลการ 300

@ ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ และครอบครัว 500

@ เมตตา บัวสด 200

@ ภิญญาพัชญ์ ทัพพะรังสี อุทิศแด่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว และเจ้ากรรมนายเวร 200

@ พัทธนันท์ คีระกูล-ด.ญ.จีรชญา บุตรอากาศ-อนพัทย์ บุตรอากาศ 300

@ อารยา มณีสุวรรณ 200

@ อุทิศแด่ คุณพ่ออ่อน แก้วปัญญา 200

@ นางผกากรอง-นายกล้าหาญ กาญจนะโยธิน 200

@ อุทิศแด่ เรือตรีถาวร-คุณแม่บุญธรรม กาญจนะโยธิน 200

@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 400 

@ ฉกาจ-อาภรณ์ รุ่งเรือง 500

@ พรรณพิลัย จารุพาณิชย์กุล และครอบครัว 1,000

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ อุดม อุดมธนะธีระ 200 @ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 46 เหลือยกมา 32,198 บาท

($) รวมยอดบริจาค 54,ุ698 บาท

😍 ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกัน ทุกคนเลยนะครับ

🐂 ไถ่ตัวที่ 47 น้องบุญพารวย รวมไถ่+ค่าส่ง 17,500

💵 มีเงินเหลือ 37,198 บาท

🙋‍♂️ ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 48 น้องอั่งเปา ในวันตรุษจีนและวันมาฆบูชากันอีกทีนะครับ 

 ------------------------------------------------------------

🖥 ข้อมูลโครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า

 https://iok2u.com/index.php/variety-group/2019-05-01-02-53-36

 

🐂 ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

💵 พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

📒 บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

📲 โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับ แจ้งที่ 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

------------------------------------------------------------

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Fanpage KKUGTA
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Big Brother DIP
google
Orapin Udomtanateera
Kiattiphong Udomtanateera
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Geological Society of Thailand (GST)
อัลปั้มภาพ

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>