VDO วันนี้

JEvents - Latest Events Module

No events

ปฎิทิน (Calendar)

July 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Statistics

Users
3
Articles
557
Articles View Hits
192974

บทความวิชาการ ที่น่าสนใจ

Facebook Fanpage iOK2u

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 53 น้องบุญพรรษา วันเข้าพรรษา 2562

 

🐃 ไถ่ชีวิตตัวที่ 53 น้องบุญพรรษา ไถ่ชีวิตวันเข้าพรรษา 2562

😍 กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต ถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

🎯 ไถ่ถวายวัดในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

🐂 ดูรูปตัวที่ 53 น้องบุญพรรษา เพิ่มเติมที่ 

https://www.facebook.com/pg/ben2126org/photos/?tab=album&album_id=2143624952400199
-----------------------------------

👨‍👩‍👦‍👦 รายชื่อผู้ทำบุญไถ่ตัวที่ 53

@ คุณแม่วิไลวรรณ ละออปักษิณ 200

@ พรรณธรักษ์ ศรีนวล ขออุทิศส่วนบุญให้ คุณพ่อประจักษ์-คุณแม่บุญเรือน ศรีนวล ญาติที่ล่วงลับทุกคน 300

@ คุณวรรณลดา ศรีนวล อุทิศส่วนบุญให้ คุณพ่อประจักษ์-คุณแม่บุญเรือน ศรีนวล 500

@ ธรรมพร รัตนะวิศ 100

@ สมชาย แซ่ภู่ พร้อมครอบครัว 200

@ อำนวย-จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 200

@ กรลักษณ์ ตรัสมา พร้อมครอบครัว 200

@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ 100

@ กอแก้ว วุทธิสิทธิ์ และครอบครัว 300

@ คุณแม่อารีย์-นายวิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัว อุทิศให้ คุณพ่อโชคชัย จิรนภาวิบูลย์ 500

@ คุณแม่วรวรรณ สุพัฒน์วงศ์ 1,000

@ ประพัฒ-ประกายดาว-ลลิล-เพชรอุ้ม-ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ 1,000

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ และครอบครัว 500

@ เมตตา บัวสด 200

@ พัฒนา-ลักขณา เหล่าไพบูลย์ 500 ฤทธิรง

ค์-พิพัฒน์ มักการุณ 400

@ เอกศักดิ์ ศิริจิระพัฒนา 500

@ อนุชา 500

@ จิรวัฒน์ ทวีวัฒน์ และครอบครัว 500 

@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 200

@ พนาวัน วงค์ลา 2,000

@ ทิพย์พรัตน์ แสงพันธ์ 300

@ วันยุทธ เหล็กกล้า และครอบครัว 500

@ ชนิดา เทพาอภิรักษ์ 500

@ ดญ.อติกานต์ พรชัยอรรถกุล 200

@ ดญ.นวินดา พรชัยอรรถกุล 200

@ ครอบครัว อรัมสัจจากูล 500

@ อารยา มณีสุวรรณ 400

@ พุดน้ำบุศม์ นฤวงศ์แสนอ้วน ไถ่ชีวิตเพื่อเป็นกุศลให้ พ่อบุญรอด แสนอ้วน 500

@ คุณพ่อบรรณกิจ เจริญกิจ และครอบครัว 1,000

@ เรืองเกียรติ-พัชรา โหตระไวศยะ และครอบครัว 500

@ ศิริพงษ์-วลัยกร-ปุณยวัจน์-ดช.ปุณยพัฒน์ กุลศิโรรัตน์ 1,000

@ สุวิทย์ เทพาอภิรักษ์ 500

@ สุพรรณี เทพาอภิรักษ์ 500

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ พันตรี สนิทนา 500

@ รัชเขต วีสเพ็ญ 500

@ อุทิศส่วนกุศล ให้นางทรัพย์และนายทวีศักดิ์ โพธิ์แก้ว 200

@ ทองสุข หลุงและครอบครัว 500

@ วรัทยา เหล่าแสง เดกค์ พร้อมครอบครัว 500

@ นวันธร ประทีปรัตน์ 100

@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 400

@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ 200

@ เอกศักดิ์ ศิริจิระพัฒนา 500

@ ผกากรอง-กล้าหาญ กาญจนะโยธิน 200

@ อุทิศให้พ่ออ่อน-แม่สังเวียน แก้วปัญญา 200

@ อุทิศให้ ร.ต.ถาวร -แม่บุญธรรม กาญจนะโยธิน 200

@ ศรีอุไร สมเพราะ 200

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ - ดร.พลธรรม พลการ 300

@ เกียรติศักดิ์ อภัยบัณฑิตกุล 100

@ กนกวรรณ วีระกุล 500

@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 200

@ ประกายดาว เศรษฐปิยานนท์ และ ครอบครัว 1,000

@ สุอุสา ตรีรัตนชวลิต 200

@ ธัญญาภรณ์ มากดี 300

@ รัชเขต วีสเพ็ญ และคุณแม่ 500

@ พรชัย-ธนิกา-จิตรพล-จิตพิมล พงศ์พันธุ์ลาภ 400

@ สมพร ดัดถุยาวัด 100

@ ศิริพร ชื่นเจริญวงศ์ 500

@ วุฒิกร ชีวไมตรีวงศ์ 500

@ อุมาพร-ศุภกรณ์ แข่งขัน 500

@ เสี่ยด่าง 500

@ อุทิศให้ นายพินิจ-นางพยอม สิงห์ทอง 200

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 100

@ อุดม อุดมธนะธีระ 100

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 200

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 52 เหลือยกมา18,691 บาท

($) รวมยอดบริจาค 45,ุ594 บาท

------------------------------------------------------------

😍 ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกัน ทุกคนเลยนะครับ

🐂 ไถ่ตัวที่ 53 น้องบุญพรรษา รวมไถ่+ค่าส่ง 18,000 บาท

💵 มีเงินเหลือ 27,594 บาท

🙋‍♂️ ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 54 น้องลิลลี่ ในช่วงวันเฉลิมฯ ร.10 วันที่ 28 กค. 62 กันอีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36

-----------------------------------

🐂 ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

💵 พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

📒 บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

📲 โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Facebook iOK2u

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Big Brother DIP
Orapin Udomtanateera
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Geological Society of Thailand (GST)
Kiattiphong Udomtanateera
อัลปั้มภาพ
Fanpage KKUGTA
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
google
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>