iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

DS_15003_Age_ข้อมูลประชากรแบ่งตามช่วงอายุในระดับหมู่บ้าน 

สามารถไปดูที่ Google Data Studio  โดยกดที่ตัวหนังสือ Google Data Studio สีขาวที่มุมขวาด้านล่าง

 
DS_15003_Age_ข้อมูลประชากรแบ่งตามช่วงอายุในระดับหมู่บ้าน  

ข้อมูลจำนวนประชากรที่มีการเก็บจากสำนักทะเบียน ได้มาจาก โครงสร้างข้อมูลสถิติจำนวนประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่บริการของแยกรายอายุรายเดือน ที่เป็นข้อมูลเปิด (open data) ที่ให้บริการใน ที่มา https://stat.bora.dopa.go.th/ จัดทำโดย ระบบสถิติทางการทะเบียน (Official statistics registration systems) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

โดยนำเอาโครงสร้างข้อมูลสถิติจำนวนประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านของสำนักทะเบียนต่าง ๆ มาแยกสรุปตาม รายอายุ รายเดือน ในระดับหมู่บ้าน โดยข้อมูลที่นำมาใช้ใครั้งนี้เป็นข้อมูล เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัดต่าง ๆ ที่ผู้จัดสนใจและได้รับคำถามให้ทำออกมา หากใครสนใจจังหวัดเพิ่มติมแจ้งมาได้นะครับ หวังว่าผู้สนใจจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดการได้ต่อไป

จัดทำโดย : Kiattiphong Udomtanateera

ที่มา https://stat.bora.dopa.go.th/

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com

คำเตือน

- DashBoard นี้ทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูล BI และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง 

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ DashBoard ที่น่าสนใจ ได้ที่

ดูข้อมูลหน้ารายงาน Dash Board ที่น่าสนใจเพิ่มเติม คลิกที่นี่

---------------------------------------------