iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

DS_21004_Covid_จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19และพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยราชการ (ศูนย์/เขต)

 

สามารถไปดูที่ Google Data Studio  โดยกดที่ตัวหนังสือที่มุมขวาด้านล่างได้เลยครับ

DS_21004_Covid_จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 และข้อมูลพื้นที่ศูนย์เขต ของหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วยที่มีการประกาศในแต่ละวันจาก รายงาน COVID-19 ประจำวันข้อมูลประจำประเทศไทย: https://www.data.go.th/dataset/covid-19-daily ข้อมูลจากประกาศของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูลที่ได้มาประกอบด้วย ข้อมูลวันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัด เพศ อายุ สัญชาติ ที่มาและความเสี่ยง
รายงานจะนำข้อมูลผู้ป่วยโควิดในแต่ละจังหวัดนำมาจัดประมวลผลเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์และเขต ของส่วนราชการกรมต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือสนใจได้นำไปใช้ประกอบในการวางแผนบริหารจัดการต่อไป
 
โดยผู้สนใจต้องเลือกหน่วยงานราชการกรมที่สนใจ เมื่อเลือกแล้วระบบจะดึงข้อมูลในส่วนของกรมที่เลือกมาแสดง โดยในการดูา่มารถเลือกหน้าคำค้นตามหัวข้อที่สนใจได้หลายแบบ เช่น หาตามจังหวัด วันที่ สัญชาติ เป็นต้น
 
ในปัจจุบันมีหน่วยงานราชการที่สามารถเลือกค้นหาแยกตามศูนย์หรือเขตได้ คือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรธรณี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น
 
จัดทำโดย : Kiattiphong Udomtanateera

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

- กรมควบคุมโรค https://covid19.th-stat.com/th/api

- เว็ปไซต์ iOK2u www.iok2u.com

คำเตือน

- DashBoard นี้ทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูล BI และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง 

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ DashBoard ที่น่าสนใจ ได้ที่

ดูข้อมูลหน้ารายงาน Dash Board ที่น่าสนใจเพิ่มเติม คลิกที่นี่

---------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward