iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

DS_21004_Covid_จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 

 

สามารถไปดูที่ Google Data Studio  โดยกดที่ตัวหนังสือที่มุมขวาด้านล่างได้เลยครับ

DS_21004_Covid_จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ข้อมูลผู้ป่วยในแต่ละจังหวัดที่มีการประกาศในแต่ละวันจาก รายงาน COVID-19 ประจำวันข้อมูลประจำประเทศไทย: https://www.data.go.th/dataset/covid-19-daily ข้อมูลจากประกาศของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูลที่ได้มาประกอบด้วย ข้อมูลวันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัด เพศ อายุ สัญชาติ ที่มาและความเสี่ยง ข้อมูลผู้ติดเชื้อรายเคสจะมีจำนวนไม่เท่ากับยอดรายงานผลรวมในปัจจุบัน เพราะกรมควบคุมโรคต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในรายเคสให้มีถูกต้องก่อนทำการเผยแพร่ ซึ่งการใช้งาน API ของ สพร หรือ API ของกรมควบคุมโรค จะเป็นยอดจำนวนผู้ติดเชื้อที่น้อยกว่ายอดรวมปัจจุบัน
 
** ผู้จัดทำยังมีรายงานแบบแยกพื้นที่หน่วยงานราชการตามกรมที่สนใจ ให้เลือกค้นหาดูข้อมูลแบบแยกตามศูนย์หรือเขตได้ เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรธรณี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

คู่มือการใช้งาน Dashboards จำนวนผู้ติดเชื้อโควิ-19 ของไทย

 เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

Dashboards จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของไทย เป็นการนำเสนอข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของไทยโดยนำข้อมูลจาก รายงาน COVID-19 รายวันประจำประเทศไทย: https://www.data.go.th/dataset/covid-19-daily ของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยข้อมูลที่นำเสนอประกอบด้วย ข้อมูลวันที่ จำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัด เพศ อายุ สัญชาติ ที่มาอำเภอ จังหวัด และความเสี่ยง ในหน้าจอได้มีการทำและพัฒนาต่อเนื่องไปเป็นหลายหน้า เพื่อใช้ตอบในคำถามที่แตกต่างกันไป โดยใช้ Google Data Studio ในการสร้าง Data Visualization ในรูป Dashboards ช่วยในการรายงานผลจากข้อมูลที่มีจำนวนมาก ให้ออกมาเป็นรูปภาพที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจและน่าสนใจ ทำเป็น Dashboards รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ประจำประเทศไทย ดูที่: https://datastudio.google.com/reporting/dfb9ad1e-9117-45ce-9273-33c578328f2f/page/PIyNC

สนใจคู่มือดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1BhvKapsLpb62b5jCJ7EJ1v6thAsBHPdC/view?usp=sharing

 

 

คำเตือน

- DashBoard นี้ทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูล BI และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง 

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ DashBoard ที่น่าสนใจ ได้ที่

ดูข้อมูลหน้ารายงาน Dash Board ที่น่าสนใจเพิ่มเติม คลิกที่นี่

---------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward