iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

รวมลิงค์วีดีโอ  ดร. ศุภชัย ศรีหล้า บนช่องทาง Youtube

จากการทดลองดำเนินการจัดการ Big data โดย iok2u.com ได้ทำการดึงข้อมูลวีดีโอของ  ดร. ศุภชัย ศรีหล้า ที่มีบนช่องทาง Youtube มาจัดทำในรูป Dashboard เพื่อใช้ในการเผยแพร่ที่ง่ายในการสืบค้น

 

สนใจดูข้อมูลได้ที่ https://datastudio.google.com/reporting/9b6049f7-ba57-4f3e-b2da-17d8fd7248c4

หน้าจอ dash board ชุดนี้เป็นการพยายามแสดงถึงการนำเอาระบบฐานข้อมูลมาใช้ในชีวิตประจำวัน และพยายามทำให้เห็นว่าหากใช้ความรู้ที่ถูกต้องในงานด้านสารสนเทศก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนัก ในครั้งนี้เป็นการนำเอากูเกิ้ลชีต (google sheet) ที่มีการใช้ฟรี มาใช้ทำงานร่วมกับกูเกิ้ลดาต้าสตูดิโอ (google datastudio) ที่ใช้แสดงผลข้อมูลในรูปหน้าจอรายงาน (dashboard) มาจากการไปดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล Youtube มาทำการจัดการข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลในโลกอินเตอร์เน็ต แม้จะได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์มากนักแต่สามารถใช้ประกอบการทำงานได้หลายแบบ 
 
และทำให้เห็นว่าในชีวิตเรายังมีอีกหลายเรื่องที่หากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานฐานข้อมูลมาช่วยก็ทำได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ ไม่ต้องรอใช้ข้อมูลที่ต้องมีมากมาย หรือไม่ต้องไปลงทุนในการสร้างระบบที่ใช้งบประมาณมากมาย แต่ควรต้องศึกษาหาความรู้ที่ดีจะช่วยให้ประหยัดและได้ผลตอบแทนที่ดีต่อไป โดยในครั้งนี้ได้ใช้ข้อมูลการเดินทางทัศนศึกษาและท่องเรียนรู้ในโลกกว้างที่มี มาร่วมกับข้อมูลพื้นที่ภูมิศาสตร์ระดับประเทศและระดับโลก เพื่อดูและใช้วางแผนการเรียนรู้โลกกว้างได้ต่อไป 

คำเตือน

- DashBoard นี้ทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูล BI และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง 

ที่มา www.iok2u.com

 

---------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward