iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

e-learning คอร์สธุรกิจออนไลน์ 𝑺𝑷𝑨𝑪𝑬 𝒃𝒚 𝑪𝒉𝒖𝒍𝒂𝒍𝒐𝒏𝒈𝒌𝒐𝒓𝒏 𝑩𝒖𝒔𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 𝑺𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍

สนใจเข้าเรียนรู้คลิกที่นี่

คอร์สธุรกิจออนไลน์ 𝑺𝑷𝑨𝑪𝑬 𝒃𝒚 𝑪𝒉𝒖𝒍𝒂𝒍𝒐𝒏𝒈𝒌𝒐𝒓𝒏 𝑩𝒖𝒔𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 𝑺𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍 สำหรับใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนดี ๆ หรือต้องการหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านธุรกิจ มีหลายหมวดให้เลือกเรียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) เช่น 

- Finance

- Marketing

- Accountancy

- Management

- Data Analysis & Statistics

----------------------

วิธีลงทะเบียน

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://space.cbs.chula.ac.th

2. สมัคร user และ log in เข้าระบบ

3. เลือกวิชาที่ต้องการเรียน กด enroll แล้วเริ่มเรียนได้เลย