iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
เที่ยวอุดรธานี นายุง อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม(Travel Udon Thani Nayung, Na Yung-Nam Som National Park)

 

อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม เป็นพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เลย และหนองคาย แต่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจะอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุดร โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ น้ำตกยูงทองและอุทยานแห่งชาติผาแดง โดยทางอุทยานได้จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ำตกยูงทอง เป็นทางเดินเท้าเพื่อศึกษาธรรมชาติที่อุทยานฯ จัดทำขึ้นเพื่อสื่อความหมายธรรมชาติแก่ผู้มาเยือน โดยได้จัดสื่อบรรยายลักษณะทางธรรมชาติตามเส้นทางเป็นระยะ ผ่านน้ำตกยูงทอง น้ำตกตาดน้อย จุดชมวิวผาแดง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ค่าธ รรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติ  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่อุทยานฯ  โทร 064 232 5406-7

 

ที่มารูป www.iok2u.com

---------------------------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติม

เที่ยว ไทย (Travel Thailand)

---------------------------------------------