iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันออก ญี่ปุ่น 2547/2004 แหล่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ (Mountain Range)

 

 

2547/2004 แหล่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ / Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range

ตำแหน่งที่ตั้ง 34.21542671805182, 135.89460523997826

แหล่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ (Kii) เป็นป่าทึบบนภูเขาบนคาบสมุทรทางตอนใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่น มองเห็นมหาสมุทรแปซิฟิก สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สามแห่ง ได้แก่ โยชิโนะและโอมิเนะ คุมาโนะซันซัน และโคยะซัง เชื่อมโยงกันด้วยเส้นทางแสวงบุญไปยังเมืองหลวงเก่าของ นารา และเกียวโต เมื่อรวมสถานที่เหล่านี้ เส้นทางจาริกแสวงบุญที่เชื่อมต่อกัน และป่ารอบๆ รวมเป็นเส้นทางที่มีภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม สะท้อนถึงการหลอมรวมของลัทธิชินโต ซึ่งมีรากฐานมาจากประเพณีโบราณของการบูชาธรรมชาติในญี่ปุ่น และศาสนาพุทธซึ่งได้รับการแนะนำจากจีนและคาบสมุทรเกาหลี

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนี้เชื่อมต่อกันด้วยเส้นทางแสวงบุญกว่า 307 กม. ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 506.4 เฮกตาร์ ปกคลุมพื้นที่ด้วยภูมิทัศน์ป่าทึบโดยรอบ สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ในการนับถือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาอย่างยาวนานและได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดีซึ่งคงอยู่มานานกว่า 1,200 ปี

--------------------------------------------------------------------

ที่มา

ข้อมูล https://whc.unesco.org

ข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com

-----------------------------------------

รวมข้อมูลแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

-----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward