iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

แหล่งมรดกโลก เอเชียตะวันตก

แหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) คือ พื้นที่หรือจุดหลัก (landmark) ที่ได้รับคัดเลือกจาก ยูเนสโก เพราะมีลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือด้านอื่น และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญา สถานที่เหล่านี้ถือว่าสำคัญต่อประโยชน์โดยรวมของมนุษยชาติ มรดกโลกแต่ละแห่งเป็นทรัพย์สินของประเทศที่เป็นเจ้าของดินแดนที่มรดกโลกตั้งอยู่ แต่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผลประโยชน์ของประชาคมระหว่างประเทศในการอนุรักษ์มรดกโลกแห่งนั้น

แหล่งมรดกโลกเอเชีย (World Heritage Site Asia) แหล่งมรดกที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย ชื่อทางการเป็นชื่อที่ใช้ในการจดทะเบียนในบัญชีมรดกโลก ชื่อภาษาไทยเป็นชื่อที่แปลชื่อทางการ โดยศูนย์ข้อมูลมรดกโลก กระทรวงวัฒนธรรม ปี คือปีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยรายชื่อมรดกโลกได้แบ่งตามภูมิภาคดังนี้

แหล่งมรดกโลกในเอเชียตะวันตก
 
ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
 อิหร่าน
24 แห่ง
วัฒนธรรม 22 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
 ตุรกี (ส่วนที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตก)
16 แห่ง
วัฒนธรรม 14 แห่ง, ผสม 2 แห่ง
 อิสราเอล
9 แห่ง
วัฒนธรรม 9 แห่ง
 ซีเรีย
6 แห่ง
วัฒนธรรม 6 แห่ง
 อิรัก วัฒนธรรม 5 แห่ง, ผสม 1 แห่ง
 จอร์แดน
5 แห่ง
วัฒนธรรม 4 แห่ง, ผสม 1 แห่ง
 ซาอุดีอาระเบีย วัฒนธรรม 5 แห่ง
 เลบานอน วัฒนธรรม 5 แห่ง
 โอมาน วัฒนธรรม 5 แห่ง
 เยเมน
4 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
 จอร์เจีย
3 แห่ง
วัฒนธรรม 3 แห่ง
 ไซปรัส วัฒนธรรม 3 แห่ง
 ปาเลสไตน์ วัฒนธรรม 3 แห่ง
 อาร์มีเนีย วัฒนธรรม 3 แห่ง
 บาห์เรน วัฒนธรรม 3 แห่ง
 อาเซอร์ไบจาน วัฒนธรรม 3 แห่ง
 กาตาร์
1 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วัฒนธรรม 1 แห่ง
นครเยรูซาเลม วัฒนธรรม 1 แห่ง

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศกาตาร์

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศจอร์แดน

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศจอร์เจีย

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศไซปรัส

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศซาอุดีอาระเบีย

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศซีเรีย

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศตุรกี

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศบาห์เรน

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศปาเลสไตน์

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศเยเมน

เยรูซาเลม

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศเลบานอน

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  • 2554/2011 – แหล่งวัฒนธรรมแห่งอัลอัยน์ (ฮะฟีต, ฮีลี, บิดะอ์บินต์ซะอูด และพื้นที่โอเอซิส)

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศอาเซอร์ไบจาน

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศอาร์มีเนีย

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศอิรัก

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศอิสราเอล

รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศอิหร่าน

 รายชื่อแหล่งมรดกโลกในประเทศโอมาน

--------------------------------------------------------------------

ที่มา

http://whc.unesco.org/en/list

https://th.wikipedia.org