iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
 
สนใจชมคลิกที่นี่ https://www.youtube.com/channel/UC_wAQvrlmBMh0uy1Irk-ZGA

ขอแนะนำแหล่งวิดีโอเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตัวเอง Youtube ของ สำนักงาน ก.พ. ที่มีการนำเสนอวิดีโอหลายเรื่องให้ชมกัน โดยวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ E-Learning ที่ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้สนใจทุกคนสามารถเข้าไปใช้เรียนรู้ได้ฟรี โดยในระบบจะมีหลักสูตรมากมายให้เรียนรู้ ซึ่งไม่เพียงเพื่อใช้พัฒนาข้าราชการเท่านั้น พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนบุคคลทั่วไป ก็สามารถสมัครเรียนได้ ฟรี ในระบบมีมากกว่าร้อยหลักสูตรให้เลือกเรียนตามความสนใจ​ 

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดเตรียมหลักสูตรมากมายเพื่อพัฒนา ข้าราชการและบุคคลทั่วไป สามารถสมัครเรียนได้ ฟรี มีมากกว่าร้อยหลักสูตรให้เลือกเรียนตามความสนใจ​ เช่น

@ หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development)

 

 

☑ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

@ หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development)

 

@ หมวดการพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development)

 

@ หลักสูตรเฉพาะและหลักสูตรทั่วไป (HRD e - Learning)

 

@ หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development)

☑ นวัตกรรมการทำงานภาครัฐ

 

 

@ หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development)

☑ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (ว6/2561) คลิ๊ก...

☑ DATA ANALYTICS

☑ DIGITAL LITERACY

☑ DATA VISUALIZATION 2

☑ DIGITAL CODE OF MERIT

☑ การออกแบบองค์กรดิจิทัล

☑ การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา

☑ การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

☑ การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัล

☑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH FOR COMMUNICATION)

☑ เสริมทักษะในการเขียนหนังสือราชการ

☑ การพัฒนาการคิด

☑ ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล

@ หมวดการพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development)

☑ ภาวะผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสมดุล (WORKING WITH PEOPLE)

☑ EQ กับการพัฒนาภาวะผู้นำ

☑ วินัยข้าราชการพลเรือน (DISCIPLINE FOR CIVIL OFFICIALS)

☑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GOOD GOVERNANCE)

@ หลักสูตรเฉพาะและหลักสูตรทั่วไป (HRD e - Learning)

 

ที่มาข้อมูล https://www.ocsc.go.th/learningPortal

ที่มาภาพ www.iok2u.com

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ที่ 

E-Book แนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์​ สำนักงาน กพ. (OCSC-E-learning)

 VDO แนะนำ Youtube สำนักงาน กพ. (OCSC-Youtube)

---------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward