iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

แนวคิดการส่งคำถามดีกว่าการย้ายข้อมูล (More efficient to move the questions than to move the data.)

แนวคิดการส่งคำถามดีกว่าการย้ายข้อมูลมาจากประโยค "Often it turns out to be more efficient to move the questions than to move the data." ของ Jim Gray (1944-2007) ในหนังสือ "FOURTH PARADIGM DATA-INTENSIVE SCIENTIFIC DISCOVERY" ซึ่งเขาได้พยายามกล่าวถึง แนวทางในการจัดการข้อมูลในสถานการณ์ที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนมากมายในหลายๆ แห่ง หรือที่เรามักเรียกกันว่ายุคของ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดย Jim Gray นักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลชื่อดังที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการเรื่องด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อคิดในประโยคนี้ คือ

- "Move the questions" หมายถึงการส่งคำถามหรือความสงสัยไปยังฐานข้อมูลหรือระบบที่เก็บข้อมูล เพื่อให้ระบบทำการประมวลผลและคำนวณข้อมูลในสถานที่เดิม โดยไม่ต้องย้ายข้อมูลมายังสถานที่ที่คำถามถูกถามมา ซึ่งสามารถทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ได้เพราะไม่ต้องคอยเคลื่อนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่

- "Move the data" หมายถึงการย้ายข้อมูลจริง ๆ จากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกที่มีคำถามหรือความสงสัยในการประมวลผล ซึ่งอาจเป็นกระบวนการที่ท้าทายและเสียเวลามาก เนื่องจากข้อมูลมีปริมาณใหญ่และต้องเคลื่อนย้ายผ่านเครือข่ายหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ห่างไกล.

จากประโยคนี้ Jim Gray ในเอกสารนี้อาจพูดถึงความสำคัญของการออกแบบระบบและกระบวนการที่สามารถปรับใช้คำแนะนำนี้ให้เหมาะสมกับความต้องการของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและเวลาในการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดตามสถานการณ์

"Often it turns out to be more efficient to move the questions than to move the data." ประโยคนี้แสดงถึงความสำคัญของการจัดการข้อมูลในงานวิจัยและวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีมากมายในยุคปัจจุบัน โดยเน้นการแก้ปัญหาในที่เดียวที่คิดว่าจะดีกว่าการย้ายข้อมูลไปมาระหว่างสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการถามคำถามหรือวิเคราะห์ข้อมูล การเคลื่อนย้ายคำถามหรือการวิเคราะห์เป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการเคลื่อนย้ายข้อมูลเอง เพราะการจัดการข้อมูลและการทำคำถามถูกต้องสามารถช่วยให้เราเข้าใจและนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นโดยทั่วถึง เราสามารถเรียนรู้และค้นพบสิ่งใหม่ๆ ได้จากข้อมูลที่มีอยู่และทำให้การวิจัยและการพัฒนามีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยวิธีนี้.

 

.

ที่มา

-

รวบรวมข้อมูลและภาพ

www.iok2u.com

-------------------------------------------------

Google Earth Engine (GEE) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward