iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์

www.iok2u.com 

แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็ปไซต์ www.iOK2u.com นี้เกิดมาจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้งจะนำมาทำบทความอย่างน้อย 3 เรื่องเพื่อมาลงในเว็ปนี้

ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่มีการถ่ายทอดไว้นั้นจะมีการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีสัก 3 คนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาเพื่อตอบแทนผู้จัด แต่อยากให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์เพื่อถ่ายทอดต่อไปข้างหน้าต่อไป

วันจันทร์, 18 กรกฎาคม 2565 12:01

เว็ปไซต์ www.iOK2u.com ส่งต่อความดีหรือมอบความรักให้ต่อไปข้างหน้า (Pay It Forward) เว็ปไซต์ www.iOK2u.com นี้เกิดมาจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรม ในแต่ละครั้งจะนำมาทำบทความอย่างน้อย 3 เรื่องเพื่อมาลงในเว็ปนี้...

วันจันทร์, 18 กรกฎาคม 2565 08:15

โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126 ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่านิคมพัฒนาราม ป่าติ้ว ยโสธร โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126 ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36 ----------------------------------- ขั้นตอนดำเนินการ โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126...

วันพุธ, 22 มิถุนายน 2565 08:44

รวมวัดที่มี "ท้าวเวสสุวรรณ" รวมวัดและสถานที่สำคัญ ที่มี "ท้าวเวสสุวรรณ" ใกล้ที่ไหนไปไหว้กันครับ หรือ สนใจจะโหลดโลเคชั่นจากกูเกิ้ลแมบไปไหว้กันได้เลย https://goo.gl/maps/Q2YnPnqjaKYeqzy5A ชมอัลปั้มรวมภาพท้าวเวสสุวรรณคลิกที่นี่ ภาคกลาง - วัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพมหานคร - วัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร -...

วันจันทร์, 20 มิถุนายน 2565 13:15

แนะนำ นาย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ข้อมูลส่วนบุคคล นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม เกิดวันที่ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2509 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ สถานที่เกิด...

การตลาด

วันพุธ, 03 ตุลาคม 2561 09:30

คุณลักษณะสำคัญ 10 ประการ ของระบบราชการ 4.0 แนวคิดในเรื่องของคุณลักษณะสำคัญในการเป็น ระบบราชการ 4.0 ควรต้องมีการดำเนินการในเรื่องสำคัญ 10 ข้อดังนี้ 1...

วันอังคาร, 25 กันยายน 2561 05:04

ข้อคิดคำคม Philip Kotler Philip Kotler ได้นำเสนอการนำหลักการตลาดในโลกปัจจุบัน ทั้งทางด้านธุรกิจทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) รูปแบบทางการตลาดขององค์กรและคุณค่าต่อลูกค้า...

วันจันทร์, 11 พ.ค. 2563 12:01

PM เครื่องมือในที่ใช้ แผนภูมิความรับผิดชอบเชิงเส้น (Linear Responsibility Chartม LRC) เครื่องมือในที่ใช้การวางแผนกิจกรรมและเวลาของโครงการ - โครงสร้างการแบ่งงาน (Work Breakdown Structure; WBS) -...

วันจันทร์, 05 พฤศจิกายน 2561 14:39

5 Steps to Market Research / 5 ขั้นตอนในการวิจัยตลาด การวิจัยตลาด (Marketing Research) คือ การรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ...

นวัตกรรม

วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562 01:41

กฎของเมอร์ฟี (Murphy's Law) กฎของเมอร์ฟี (Murphy's Law) มีประวัติเริ่ม ในปี พ.ศ. 2492 ที่ฐานทัพอากาศเอดเวิร์ด (Edwards Air Force Base) ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีโครงการ MX981...

วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2562 12:01

4 คำถาม เพื่อการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ( 4 Questions for effective solution ) 1) What is the challenge ? ความท้าทายคืออะไร ในขั้นแรกจะต้องหาปัญหาที่มีให้ได้ว่าในขณะนี้อะไรคือปัญหาที่แท้จริง...

วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 12:01

Innovation ปรากฏการณ์เทคโนโลยีรูปเส้นโค้งรูปตัว S (S-Curve of Technology) ปรากฏการณ์เทคโนโลยีรูปเส้นโค้งรูปตัว S (S-Curve of Technology)...

วันเสาร์, 22 กันยายน 2561 08:37

แนวคิดและทฤษฎี McKinsey Digital Footprint เรื่อง 3 คลื่นยักษ์ทำลายล้างโลกยุคเก่า แนวคิดและทฤษฎี 3 คลื่นยักษ์ทำลายล้างโลกยุคเก่า โดย McKinsey Digital Footprint...

www.iok2u.com ให้ความรู้แนะนำแนวทางการศึกษา

 

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

www.iok2u.com

ดำเนินการโดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

 

บริหารจัดการ

วันพุธ, 03 ตุลาคม 2561 09:30

คุณลักษณะสำคัญ 10 ประการ ของระบบราชการ 4.0 แนวคิดในเรื่องของคุณลักษณะสำคัญในการเป็น ระบบราชการ 4.0 ควรต้องมีการดำเนินการในเรื่องสำคัญ 10 ข้อดังนี้ 1...

วันอังคาร, 25 กันยายน 2561 05:04

ข้อคิดคำคม Philip Kotler Philip Kotler ได้นำเสนอการนำหลักการตลาดในโลกปัจจุบัน ทั้งทางด้านธุรกิจทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business) รูปแบบทางการตลาดขององค์กรและคุณค่าต่อลูกค้า...

วันจันทร์, 11 พ.ค. 2563 12:01

PM เครื่องมือในที่ใช้ แผนภูมิความรับผิดชอบเชิงเส้น (Linear Responsibility Chartม LRC) เครื่องมือในที่ใช้การวางแผนกิจกรรมและเวลาของโครงการ - โครงสร้างการแบ่งงาน (Work Breakdown Structure; WBS) -...

วันจันทร์, 05 พฤศจิกายน 2561 14:39

5 Steps to Market Research / 5 ขั้นตอนในการวิจัยตลาด การวิจัยตลาด (Marketing Research) คือ การรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ...

อุตสาหกรรม

วันพุธ, 13 กุมภาพันธ์ 2562 01:41

กฎของเมอร์ฟี (Murphy's Law) กฎของเมอร์ฟี (Murphy's Law) มีประวัติเริ่ม ในปี พ.ศ. 2492 ที่ฐานทัพอากาศเอดเวิร์ด (Edwards Air Force Base) ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มีโครงการ MX981...

วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2562 12:01

4 คำถาม เพื่อการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ( 4 Questions for effective solution ) 1) What is the challenge ? ความท้าทายคืออะไร ในขั้นแรกจะต้องหาปัญหาที่มีให้ได้ว่าในขณะนี้อะไรคือปัญหาที่แท้จริง...

วันพุธ, 25 มีนาคม 2563 12:01

Innovation ปรากฏการณ์เทคโนโลยีรูปเส้นโค้งรูปตัว S (S-Curve of Technology) ปรากฏการณ์เทคโนโลยีรูปเส้นโค้งรูปตัว S (S-Curve of Technology)...

วันเสาร์, 22 กันยายน 2561 08:37

แนวคิดและทฤษฎี McKinsey Digital Footprint เรื่อง 3 คลื่นยักษ์ทำลายล้างโลกยุคเก่า แนวคิดและทฤษฎี 3 คลื่นยักษ์ทำลายล้างโลกยุคเก่า โดย McKinsey Digital Footprint...

ข่าวสารบทความที่น่าสนใจ

  1. ข่าวสารที่น่าสนใจ
  2. E-Book
  3. E-Learning
  4. Tour Thailand

วันจันทร์, 01 ตุลาคม 2561 11:21

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ชื่ออังกฤษ: Ministry of Industry (MOI) ตราสัญลักษณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ ตรานารายณ์เกษียรสมุทร ซึ่งนำจากเรื่อง นารายณ์สิบปาง ปางที่สองหรือกูรมาวตาร โดยถือเอาสัญลักษณ์ขณะที่พระนารายณ์ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ประกอบพิธีกวนน้ำอมฤต ซึ่งในการกวนน้ำอมฤตนี้ ก็ได้เกิดผลิตผลอย่างอื่น ๆ...

วันพฤหัสบดี, 10 มิถุนายน 2564 12:01

Movie ระบบติดตามตัวหรือ GPS บนรถยนต์ ใน 007 จอมมฤตยู (Goldfinger) ภาพยนตร์ กักตัวช่วยชาติ มีโอกาสเรียนรู้ได้ทุกที่ วันนี้ จอมมฤตยู 007 (อังกฤษ: Goldfinger) เป็นภาพยนตร์แนวสายลับฉายเมื่อปี ค.ศ. 1964 (2507) ดูภาพยนตร์เรื่องที่สามใน ภาพยนตร์ชุด เจมส์บอนด์ งานนี้รถเจมส์มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่...

วันอาทิตย์, 17 มีนาคม 2562 12:01

พระกฤษณะนารายณ์เทวเทพ กระทรวงอุตสาหกรรม พระกฤษณะนารายณ์เทวเทพ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความเคารพนับถือ พระนารายณ์ที่นี่ มีสีทอง มี 4 กร ทรงถือ คฑา สังข์ จักร และดอกบัว มีพาหนะเป็นครุฑ รอบด้วยสระดอกบัวและน้ำพุที่สวยงาม...

วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2561 09:10

ตารางบินของท่าอากาศย านอุบลราชธานี ตุลาคม 2561 - 30 มีนาคม 2562 **ในส่วนการจองตั๋ว และการสอบถามราคาตั๋วเครื่อ งบิน สามารถสอบถามข้อมูลได้กับสา ยการบินโดยตรง ตามช่องทางติดต่อด้านล่าง - สายการบินนกแอร์ ( Nok Air) โทร. 045-245821 Call center 1318 ( www.nokair.com ) - สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Air Asia)...

วันเสาร์, 28 มีนาคม 2563 14:06

COVID-19 การป้องกันโรคโควิด-19 (Prevention of Covid-19) @ จะป้องกันอย่างไรเมื่ออยู่ที่บ้าน 1. ล้างมือบ่อย ๆ จะต้องล้างมือให้สะอาดโดยทันที เมื่อหลังจากกลับจากข้างนอกถึงบ้าน, ก่อนและหลังรับประทานอาหาร, หลังจากไอหรือจาม, หลังจากเข้าห้องน้ำ, หลังจากสัมผัสกับสัตว์และจัดการกับอุจจาระ 2....

วันศุกร์, 19 มีนาคม 2564 12:01

E-Book กราฟ Data Science สำหรับทดลองใช้ (Graph Data Science For Dummies) หนังสือฟรี กราฟ Data Science สำหรับทดลองใช้ (Graph Data Science For Dummies) สอนรากฐานของงานการทำกราฟวิทยาศาสตร์ข้อมูล เริ่มตั้งแต่ การกำหนดการวิเคราะห์กราฟเบื้องต้น และจัดวางรูปแบบแนวคิดอัลกอริทึม (algorithms)...

วันเสาร์, 11 กันยายน 2564 12:01

e-book_law วินัย : หลักและวิธีการรักษาวินัย ขอแนะนำหนังสือ วินัย : หลักและวิธีการรักษาวินัย จัดทำโดย : สำนักมาตรฐานวินัย พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2558 ที่มา: https://www.ocsc.go.th/download โหลดเอกสารด้านล่าง ---------------------------------------------

วันศุกร์, 09 เมษายน 2564 12:01

E-Book เกษตรและอาหาร จากชุดหนังสือ 3 ทศวรรษ สวทช. เกษตรและอาหาร จากชุดหนังสือ 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากร สวทช. รวมถึงสาธารณชน ได้ทราบถึงผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ...

วันเสาร์, 02 พ.ค. 2558 11:34

E-Book สไลด์ประกอบการสัมมนา Big Data and Analytics (ปี 2558) ดาวน์โหลดได้ที่ http://dataminingtrend.com/2014/wp-content/uploads/2015/04/material_book_big_data_analytics.pdf 1. Cloudera Hadoop โดยคุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข กรรมการผู้จัดการบริษัทคลัสเตอร์ คิท (Cluster Kit) และ...

วันพุธ, 11 สิงหาคม 2564 12:01

E-Book covid คู่มือโควิด-19 ขอแนะนำหนังสือ E-Book E-Book covid คู่มือโควิด-19 จัดทำโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เอกสารนี้ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 สามารถเผยแพร่ได้ในวงกว้างโดยไม่ต้องขออนุญาต ***...

วันอังคาร, 24 สิงหาคม 2564 09:41

e-learning Thai MOOC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ e-learning Thai MOOC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งใน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) จัดทำโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ...

วันอาทิตย์, 29 สิงหาคม 2564 09:41

e-learning Thai MOOC โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) โครงการระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่ ตามเทคโนโลยี Thai MOOCs : Massive Open Online Courses เป็น ผู้ให้บริการที่นำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ บนหน้าเว็บไซต์...

วันอาทิตย์, 01 สิงหาคม 2564 12:01

E-Learning Nestle School Thailand ขอแนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมของน้องนักศึกษา ที่จัดทำโดย Nestle Thailand โดยให้ Youtuber ติวเตอร์คนเก่งในประเทศมาร่วมกันติวเข้มน้อง ขอขอบคุณ โครงการ Nestle School Thailand ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ดี ๆ ให้กับเยาวชน โดยเข้าดูที่ Youtube...

วันอังคาร, 08 มิถุนายน 2564 07:10

E-Learning AI แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โครงการปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน https://learn-ai.in.th คลิกที่รูปเพื่อไปที่เว็บ ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในโลกปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ มีการปรับตัวเพื่อพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์...

วันจันทร์, 23 สิงหาคม 2564 10:35

E-Learning แหล่งเรียนรู้ออนไลน์จาก​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี​​ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ​(TECHNOPOLIS, SURANAREE UNIVERSITY OF Technology) เหมาะสำหรับใช้ปรับพื้นฐานความรู้และหาทักษะในงานเสริมเพิ่มเติม​ สู้วิกฤตโควิท-19​ ในช่วงอยู่บ้านช่วยชาติ...

วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2562 14:06

เที่ยวตราด (Travel Trat) ที่ตั้ง: ประวัติ: ข้อมูลพื้นฐาน: เดินทาง: ที่มา https://th.wikipedia.org/ ที่มารูป www.iok2u.com ---------------------------------------------

วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2562 14:06

เที่ยวเพชรบุรี (Travel Phetchaburi) ที่ตั้ง: ประวัติ: ข้อมูลพื้นฐาน: เดินทาง: ที่มา https://th.wikipedia.org/ ที่มารูป www.iok2u.com ---------------------------------------------

วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2562 14:06

เที่ยวชลบุรี (Travel Chon Buri) ที่ตั้ง: ประวัติ: ข้อมูลพื้นฐาน: เดินทาง: ที่มา https://th.wikipedia.org/ ที่มารูป www.iok2u.com ---------------------------------------------

วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2562 14:06

เที่ยวสงขลา (Travel Songkhla) ที่ตั้ง: ประวัติ: ข้อมูลพื้นฐาน: เดินทาง: ที่มา https://th.wikipedia.org/ ที่มารูป www.iok2u.com ---------------------------------------------

วันเสาร์, 26 ตุลาคม 2562 14:06

เที่ยวพังงา (Travel Phang-nga) ที่ตั้ง: ประวัติ: ข้อมูลพื้นฐาน: เดินทาง: ที่มา https://th.wikipedia.org/ ที่มารูป www.iok2u.com ---------------------------------------------

Facebook iok2u.com

ประชาสัมพันธ์

chain iok2u320 180

สถิติเว็บไซต์

มี 719 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์