iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

6 Transport Mode / 6 ช่องทางเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า

ไม่เอาไอทีมีหวังสูญพันธ์ โลจิสติกส์ยังไงก็ไอที

3D Printing เพิ่มช่องทางขนส่งยุคใหม่ ในยุคที่อะไรๆก็ 4.0 ไม่เว้นแม้โลจิสติกส์ 4.0

6 ช่องทางเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า (6 Transport Mode) ในอดีตที่ผ่านมาเราอาจคุ้นเคยกับการพูดถึงช่องทางในการขนส่งที่มี 5 ประเภทคือ

1. การขนส่งทางรถไฟ (rail)

2. การขนส่งรถยนต์หรือรถบรรทุก (truck)

3. การขนส่งทางน้ำ (water)

4. การขนส่งทางอากาศ (air)

5. การขนส่งทางท่อ (pipeline)

6. การขนส่งทางดิจิตอล (digital)

ในอนาคตอาจจะเจอช่องทางหรือรูปแบบการส่งสินค้าในรูปแบบใหม่ตามเทคโนโลยีที่เริ่มพัฒนา โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะมีการใช้ระบบอัตโนมัติและข้อมูลสารสนเทศ จะพบเห็นการส่งสินค้าไปตามเครือข่ายในรูปของ Data และเมื่อไปถึงลูกค้าที่มีอุปกรณ์ที่สามารถรับและนำสินค้าออกมาได้เลย ในปัจจุบัน ตัวอย่างง่ายๆ ที่พบคือ หนังสือ E-Book ที่เราสามารถพิมพ์เองได้จากเครื่องพิมพ์ที่บ้านเรา ซึ่ง จากการพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่มีการพัฒนาในอนาคต จะทำให้เราสามารถผลิดชิ้นส่วนอุปกรณ์หลายชิ้นโดยการพิมพ์ 3D ได้เลย

-----------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward