iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

data code th รหัสประเทศไทยในมาตรฐาน ISO 3166-2:TH 

ISO 3166-2:TH เป็นรายการรหัสสำหรับประเทศไทย ในมาตรฐาน ISO 3166-2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO 3166 เผยแพร่โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ซึ่งได้กำหนดรหัสสำหรับชื่อของเขตการปกครองระดับท้องถิ่น (เช่น จังหวัด หรือ รัฐ) และกำหนดรหัสสำหรับทั้งประเทศด้วย ISO 3166-1

ดูเพิ่มเติมที่ ISO 3166 เพื่อกำหนดรหัสสำหรับประเทศ, ดินแดนในปกครอง, พื้นที่พิเศษที่น่าสนใจทางภูมิศาสตร์, และเขตการปกครองหลัก

ในปัจจุบันสำหรับประเทศไทย ISO 3166-2 มีความหมายถึง 1 เขตปกครองพิเศษ 1 เมืองพิเศษ และ 76 จังหวัด โดยเขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศมีสถานะพิเศษเทียบเท่าจังหวัด และเมืองพัทยาเป็นนครบริหารตนเอง ในจังหวัดชลบุรี

รหัสแต่ละตัวจะแบ่งเป็นสองส่วน ซึ่งคั่นด้วยยติภังค์ (-) ส่วนแรกคือ TH ซึ่งเป็นรหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166-1 แบบสองอักขระของประเทศไทย และส่วนที่สองเป็นตัวเลข เว้นแต่เมืองพัทยาที่ใช้ตัวอักษร

1 สำหรับภาคกลาง

2 สำหรับภาคตะวันออก

3 สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

4 สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

5 สำหรับภาคเหนือตอนบน

6 สำหรับภาคเหนือตอนล่าง

7 สำหรับภาคตะวันตก

8 สำหรับภาคใต้ตอนบน

9 สำหรับภาคใต้ตอนล่าง

S สำหรับเมืองพัทยา

ISO 3166-2:TH นั้นเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1099 ของประเทศไทย ซึ่งใช้รหัสที่ถูกกำหนดโดย กระทรวงมหาดไทย

รหัสในปัจจุบัน

รหัสชื่อเขตปกครองประเภทเขตการปกครอง
TH-10  กรุงเทพมหานคร เขตปกครองพิเศษ
TH-11  สมุทรปราการ จังหวัด
TH-12  นนทบุรี จังหวัด
TH-13  ปทุมธานี จังหวัด
TH-14  พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
TH-15  อ่างทอง จังหวัด
TH-16  ลพบุรี จังหวัด
TH-17  สิงห์บุรี จังหวัด
TH-18  ชัยนาท จังหวัด
TH-19  สระบุรี จังหวัด
TH-20  ชลบุรี จังหวัด
TH-21  ระยอง จังหวัด
TH-22  จันทบุรี จังหวัด
TH-23  ตราด จังหวัด
TH-24  ฉะเชิงเทรา จังหวัด
TH-25  ปราจีนบุรี จังหวัด
TH-26  นครนายก จังหวัด
TH-27  สระแก้ว จังหวัด
TH-30  นครราชสีมา จังหวัด
TH-31  บุรีรัมย์ จังหวัด
TH-32  สุรินทร์ จังหวัด
TH-33  ศรีสะเกษ จังหวัด
TH-34  อุบลราชธานี จังหวัด
TH-35  ยโสธร จังหวัด
TH-36  ชัยภูมิ จังหวัด
TH-37  อำนาจเจริญ จังหวัด
TH-38  บึงกาฬ จังหวัด
TH-39  หนองบัวลำภู จังหวัด
TH-40  ขอนแก่น จังหวัด
TH-41  อุดรธานี จังหวัด
TH-42  เลย จังหวัด
TH-43  หนองคาย จังหวัด
TH-44  มหาสารคาม จังหวัด
TH-45  ร้อยเอ็ด จังหวัด
TH-46  กาฬสินธุ์ จังหวัด
TH-47  สกลนคร จังหวัด
TH-48  นครพนม จังหวัด
TH-49 มุกดาหาร จังหวัด
TH-50  เชียงใหม่ จังหวัด
TH-51  ลำพูน จังหวัด
TH-52  ลำปาง จังหวัด
TH-53  อุตรดิตถ์ จังหวัด
TH-54  แพร่ จังหวัด
TH-55  น่าน จังหวัด
TH-56  พะเยา จังหวัด
TH-57  เชียงราย จังหวัด
TH-58  แม่ฮ่องสอน จังหวัด
TH-60  นครสวรรค์ จังหวัด
TH-61  อุทัยธานี จังหวัด
TH-62  กำแพงเพชร จังหวัด
TH-63  ตาก จังหวัด
TH-64  สุโขทัย จังหวัด
TH-65  พิษณุโลก จังหวัด
TH-66  พิจิตร จังหวัด
TH-67  เพชรบูรณ์ จังหวัด
TH-70  ราชบุรี จังหวัด
TH-71  กาญจนบุรี จังหวัด
TH-72  สุพรรณบุรี จังหวัด
TH-73  นครปฐม จังหวัด
TH-74  สมุทรสาคร จังหวัด
TH-75  สมุทรสงคราม จังหวัด
TH-76  เพชรบุรี จังหวัด
TH-77  ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
TH-80  นครศรีธรรมราช จังหวัด
TH-81  กระบี่ จังหวัด
TH-82  พังงา จังหวัด
TH-83  ภูเก็ต จังหวัด
TH-84  สุราษฎร์ธานี จังหวัด
TH-85  ระนอง จังหวัด
TH-86  ชุมพร จังหวัด
TH-90  สงขลา จังหวัด
TH-91  สตูล จังหวัด
TH-92  ตรัง จังหวัด
TH-93  พัทลุง จังหวัด
TH-94  ปัตตานี จังหวัด
TH-95  ยะลา จังหวัด
TH-96  นราธิวาส จังหวัด
TH-S  พัทยา เขตปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

 

ระบบคลังข้อมูลสถิติ (Data WareHouse) ของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ .

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://data.go.th

---------------------------------------------

จัดทำโดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

ที่มา 

ข้อมูลและรูปภาพ www.iok2u.com

คำเตือน

ฐานข้อมูล (Database) นี้ทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง 

---------------------------------------------

ดูข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่

ฐานข้อมูล (Database) บริการ

---------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward