iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

คู่มือการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring)

 

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสาร

การร่วมมือกันระหว่าง 3M และ Cornell University นำไปสู่การพัฒนา คู่มือการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและนักปฏิบัติการในห้องทดลอง สามารถช่วยช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญทั้งในเรื่องของความปลอดภัย และ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ตลอดจนความคาดหวังต่อผลกำไรในการจัดการ

คู่มือฉบับนี้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของ:

- การสุ่มตัวอย่าง

- การตรวจติดตามทางด้านสุขอนามัย

- การตรวจเชื้อบ่งชี้คุณภาพ

- การทดสอบเชื้อก่อโรค

- การตรวจเชื้อที่ก่อให้เกิดการเน่าเสีย

- การทดสอบสารก่อภูมิแพ้

- การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ด้วยวัฒนธรรมการเฝ้าตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม

- คำแนะนำการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

คู่มือ Environmental Monitoring เล่มนี้ได้รับการพัฒนาร่วมกับ Cornell University และผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางด้านอาหาร ให้ข้อมูลและแนวทางในการแนะนำโปรแกรมการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ สามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่นี่

ที่มา https://engage.3m.com/emhandbook_th?utm_term=hcbg-fsd-envmon-th_th-lead-environmental_monitoring-psm-fb-na-dwln-v2-feb2023-00000&fbclid=IwAR1QBFkbWPYjNzl2qnhyGweyjX2taxJaa6_sfxIjkALiqwUc485upWdV9b4

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward