iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
e-book_ict คู่มือการออกแบบอาชีพใหม่ในยุค AI
 
 
 

ขอแนะนำหนังสือ e-book_ict คู่มือการออกแบบอาชีพใหม่ในยุค AI จัดทำโดย สิงคโปร์เตรียมประเทศเข้าสู่สังคมที่คนจะทำงานร่วมกับ AI โดยออกคู่มือ

“คู่มือการออกแบบอาชีพใหม่ในยุค AI” หรือ “A Guide to Job Redesign in the age of Artificial Intelligence” โดยคู่มือประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

1. Transformaing Jobs คือ การประเมินว่าตำแหน่งไหนในองค์กร สามารถใช้ AI ในการทำงานแทนคนได้ หรือ ทำงานร่วมกันกับ AI บางตำแหน่งต้องเป็นคนทำเท่านั้น

2. Charting clear pathways between jobs คือ การวางเส้นทางที่ชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนในตำแหน่งต่างๆ นั้นจะเป็นอย่างไร

3. Clearing barriers to digital transformation คือ การลดอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ ในการทำ Transformation โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

4. Enabling effective communication between employers and employees คือการวางมาตรการในการสื่อสารระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ในระยะต่างๆ ให้ชัดเจน

ที่มา: 

โหลดเอกสารด้านล่าง

---------------------------------------------

.

ที่มาข้อมูลและภาพ www.iok2u.com

-------------------------------------------------

ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology)

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward