iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

e-book me 11 ฝั่งและหาด (COAST AND SHORE)

 
แหล่งความรู้หนังสือ e-book ฟรี จากมิตรเอิร์ธ (mitrearth) https://www.facebook.com/mitrearth 
มิตรเอิร์ธ (mitrearth) ได้มีการจัดทำเอกสาร e-book สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โลก (Earth Science) โดยผู้จัดมีจุดประสงค์ทำเพื่อมอบให้กับคุณครูเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นเอกสารประกอบสอนและทำแบบฝึกหัด นักเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ประกอบในการเรียน และประชาชนที่สนใจศึกษาเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์โลก
ขอขอบคุณ เครือข่ายความรู้มิตรเอิร์ธ (mitrearth) ในเรื่องราวดีๆ ที่ทำมอบให้กับสังคมมาตลอด www.iok2u.com ขออนุญาตินำมาแชร์เพื่อช่วยเผยแพร่อีกทางครับ
 

.

ที่มา https://www.facebook.com/mitrearth

ภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

 
---------------------------------------------------
แนะนำหนังสือดีจากมิตรเอิร์ธ (mitrearth) รวมข้อมูล
---------------------------------------------------
 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward