iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

 e-book การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Roadmapping)

 

สนใจดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ 

 

ในการเดินหน้าสู่การเป็นไทยแลนด์ ๔.๐ นั้น การพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ด้วยตนเองเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ประเทศต่างๆ ทั่วโลกล้วนต้องการมุ่งหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือสร้างความยั่งยืนต่อเศรษฐกิจของประเทศของตน องค์กรหรือหน่วยงานในประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมองไปข้างหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงในทุกรูปแบบ หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาด้าน การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Roadmapping) ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตได้ การมีทฤษฎีอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ แต่ผลจากการทำแผนที่เทคโนโลยีนั้นต้องชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้จริงในองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้บนพื้นฐานข้อมูลและความรู้ที่รอบด้าน

ผมหวังว่าจะมีหนังสือด้านนี้มากขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้องค์ความรู้ด้านนี้มีความสมบูรณ์และแพร่หลายมากขึ้นในองค์กรต่างๆ ของประเทศ และทำให้องค์กรและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถที่จะคาดการณ์เทคโนโลยีที่สมควรลงทุน เพื่ออนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับอนาคตของไทยแลนด์ ๔.๐ ได้อย่างมั่นใจ

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา https://images-se-ed.com/ws/Storage/PDF/978616/083/9786160832569PDF.pdf

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward