iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

e-learning DBD Academy กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) DBD Academy จัดทำโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพิ่มโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมฯ ทางเว็บไซต์ http://dbdacademy.dbd.go.th ช่องทางการเรียนรู้อย่างเป็นระบบทั่วถึง และต่อเนื่องตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 7 หลักสูตร

การเปิดเรียน สมัครสมาชิกและเรียนได้ทันทีทางเว็บไซต์ http://dbdacademy.dbd.go.th

หลักสูตรและหัวข้อวิชา จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรการเริ่มต้นธุรกิจ ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
- เริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ
- การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
- ต่อยอดธุรกิจด้วย Business Canvas
- ผู้ประกอบการ OTOP มืออาชีพ
- จากร้านธรรมดา มาเป็นสมาร์ทโชวห่วย
- รอบรู้หลักประกัน รู้ทันธุรกิจ
- Startup for SME


หลักสูตรการเงินและบัญชี ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
- งบการเงินสำหรับผู้บริหาร
- บัญชี...ชี้ช่องรวย

หลักสูตรวิชาบัญชี (นับชั่วโมง CPD ได้) ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
- สารสนเทศทางการบัญชี 1 (นับเป็นบัญชี ได้ 3 ชั่วโมง อื่น ๆ ได้ 3 ชั่วโมง)
- สารสนเทศทางการบัญชี 2 (นับเป็นบัญชี ได้ 9 ชั่วโมง)
- จรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชี (นับเป็นบัญชี ได้ 7 ชั่วโมง)
- วิเคราะห์งบการเงิน (นับเป็นบัญชี ได้ 7 ชั่วโมง)
- งบกระแสเงินสด (Cash Flow) (นับเป็นบัญชี ได้ 7 ชั่วโมง)
- ทฤษฎีบัญชีต้นทุนน่ารู้ (นับเป็นบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง)
- รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
- ความรู้เบื้องต้นด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- การตลาดด้าน e-commerce

หลักสูตรพัฒนากลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
- กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าออนไลน์
- การตลาดยุคดิจิทัล
- ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการตลาดออนไลน์
- เตรียมความพร้อมธุรกิจออนไลน์สู่ AEC
- การสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรการประกอบธุรกิจใน AEC ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
- การวิเคราะห์และจัดทำแผนธุรกิจรองรับ AEC
- การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business Writing)
- ภาษามลายู (Bahasa Melayu)
- ภาษาเวียดนาม
- ภาษาพม่า

หลักสูตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์

หลักเกณฑ์การเรียน
• สมัครเรียนผ่านทาง http://dbdacademy.dbd.go.th เท่านั้น
• สามารถเรียนได้ทันที หลังจากสมัครเสร็จแล้ว
• สำหรับผู้เรียนจากปีที่ผ่านมาสามารถ login เข้าเรียนได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกใหม่
• Login เข้าระบบก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง โดยใช้
   Username : เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
   Password  : ผู้เรียนกำหนดเอง
• เมื่อสมัครเรียนในรายวิชาแล้วมีระยะเวลาในการเรียน 90 วัน กรณีที่เรียนไม่จบจะถูกตัดสิทธิ์ในการเรียน วิชานั้น ๆ (ระยะเวลา 90 วัน/หัวข้อวิชา)
• กรณีที่ถูกตัดสิทธิ์การเรียนในวิชานั้น ๆ และต้องการสมัครเรียนใหม่ ผู้เรียนต้องเริ่มเรียนใหม่ ไม่สามารถเรียนต่อจากครั้งก่อนได้
• ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ในแต่ละวิชา
• ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบทุกบทตามเนื้อหาวิชาภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงถือว่าจบในวิชานั้น ๆ
• ไม่มีค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นสมาชิกและการเรียน

หลักเกณฑ์การจบ
ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบทุกบทตามเนื้อหาวิชาภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าจบรายวิชานั้น ๆ ** ยกเว้นวิชาภายใต้หลักสูตรวิชาบัญชี (นับชั่วโมง CPD ได้) ต้องมีการทดสอบหลังการอบรม (Final test)

การพิมพ์หนังสือรับรอง CPD
ผู้เรียนสามารถพิมพ์หนังสือรับรอง CPD จากระบบได้ หลังจากสอบ Final test ผ่าน  การพิมพ์หนังสือรับรองรายวิชาผู้เรียนสามารถพิมพ์หนังสือรับรองรายวิชาจากระบบได้หลังจากเรียนจบวิชานั้น ๆ

การใช้โปรแกรมในการเรียนผ่านระบบ (e-Learning)
การใช้งานระบบ e-Learning ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า Internet ของผู้เรียน อาจไม่รองรับในการเรียน เช่น การใช้โปรแกรม IE น้อยกว่า Version 9 นั้น จะไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ ผู้เรียนควรใช้ web browser ในการเข้าใช้งานระบบ e-Learning ดังนี้
- Google Chrome (แนะนำ)
- Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป

สนใจสมัครได้ทาง : http://dbdacademy.dbd.go.th เท่านั้น

 

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward