iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก สมัครเข้าร่วมเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( CF - Hotels)

 

การท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก สมัครเข้าร่วมเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( CF - Hotels)
☄️ เนื่องจากภาวะเรือนกระจกเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายประเทศมีการผลักดันธุรกิจและอุตสาหกรรมให้ดำเนินกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ลดน้อยลง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้จัดทำ🌏💚 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
📝 โดยการสร้างฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ที่พักในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ (www.cf-hotels.com) 📍และยังเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก ในการเข้าสู่ตลาดนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม🌏 🍃

♦️สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้- 30 เมษายน 2566🔥🔥
♦️ ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ที่สนใจสมัครสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม ผ่านลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ ✨ https://cf-hotels.com/post/34

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward