iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

ผ้าที่ย้อมมาจากลาวาภูเขาไฟ อายุกว่าเก้าแสนปี ที่ชุมชน CIV บ้านเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์

อรุณสวัสดิ์ครับ ... ดร.สมชาย หาญหิรัญ ขอแนะนำ "ผ้าอัคนี" ผ้าพื้นเมืองสีแสดส้มแปลกตา ที่ผมสวมใส่นี้ คือ ผ้าที่ย้อมมาจากลาวาภูเขาไฟ อายุกว่าเก้าแสนปี ที่ชุมชน CIV บ้านเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์ นำมาย้อมแบบธรรมชาติ เป็น "ผ้าอัคนี" .... สีธรรมชาติที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน ...ถ้าท่านไปเยือนหมู่บ้านท่านจะได้พักบ้านดินภูเขาไฟ อาหารพื้นบ้านที่อร่อย แนะนำแกงไก่ครับ .... ผู้ที่อยากทราบรายละเอียดด้านธรณีเพิ่มเติม ดูโพสต์ที่ผ่านของผมน่ะครับ จรรโลงเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจโดยนักธรณีมือดีของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

------------------------------------------------