iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

Nares ไทย ขอนแก่น มาดื่มฉลองกับข้า Come Drink with Me (5)

 

มาดื่มฉลองกับข้าเถอะ; Come Drink with Me (5)
ว่ากันว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ครั้งที่ประเทศไทยของเรายังไม่เป็นประเทศ แต่จมอยู่ใต้ทะเลมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อประมาณ 245 ล้านปีก่อน พื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจึงโผล่ขึ้นเหนือน้ำทะเลขึ้นมาเป็นแผ่นดิน จนอีก 25 ล้านปีต่อมา หลายพื้นที่ได้เกิดการปริแตกยุบตัวลงไปเป็นแอ่งสะสมตะกอน หลายแอ่งกลายเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ มีการสะสมตัวของตะกอนภายใต้แม่น้ำและทะเลสาบ จนเมื่อประมาณ 205 ล้านปีจึงกลายเป็นหินตะกอน นักธรณีวิทยาไทยเรียกหินเหล่านี้ว่า หมวดหินห้วยหินลาด ซึ่งต่อมาถูกทับถมด้วยตะกอนแม่น้ำจนกลายเป็นกลุ่มหินโคราช
กลุ่มหินโคราชนั้นแบ่งออกได้เป็น 6 หมวดหิน เรียงลำดับจากแก่ขึ้นมาอ่อนได้แก่หมวดหินน้ำพอง ภูกระดึง พระวิหาร เสาขัว ภูพาน และโคกกรวด ตามลำดับ มีการค้นพบซากบรรพชีวินที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์ทุกหมู่หิน จึงเชื่อกันว่า ไดโนเสาร์จะอพยพลงมาจากถิ่นกำเนิดดั้งเดิมมาสู่ดินแดนอีสานโบราณเมื่อมีการสะสมตัวของตะกอนของหมวดหินน้ำพองเท่านั้น ดังนั้น ร่องรอยของสัตว์เลื้อยคลานที่พบในหมวดหินห้วยหินลาด จึงไม่ใช่ร่องรอยของไดโนเสาร์ ประกอบกับทั้งกระดูก เขี้ยว และรอยตีนที่พบ ก็ล้วนแต่แตกต่างจากของไดโนเสาร์
 
ณ บริเวณที่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ของอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อเนื่องกับอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น มีบึงขนาดใหญ่มากในสมัยนั้น ชื่อว่า บึงนาพอสอง มีการค้นพบรอยตีนสัตว์เลื้อยคลานมากมาย ซึ่งประดาเซียนให้ความเห็นว่า ไม่ใช่รอยตีนไดโนเสาร์ ทว่า เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการค้นพบรอยตีนที่คล้ายกับของไดโนเสาร์เป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องให้เซียนไดโนเสาร์ลงไปพิสูจน์ว่า รอยตีนนี้เป็นของสัตว์ชนิดใดกันแน่ หากมั่นใจว่านี่คือรอยตีนไดโนเสาร์จริง ก็จะได้ข้อเท็จจริงใหม่ได้ 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ อายุของหมวดหินห้วยหินลาดที่เชื่อว่า 220 ล้านปีนั้นผิด โดยไม่ควรแก่กว่า 205 ล้านปี สำหรับประเด็นที่สองคือ ไดโนเสาร์เริ่มเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อ 220 ล้านปีมาแล้ว
โปรดติดตามว่าโม่งดำโม่งแดงจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ พี่น้อง

.

ที่มา https://www.facebook.com/nares.sattayarak

รวบรวมข้อมูลและภาพ www.iok2u.com

-------------------------------------------------

รวมบทความ นเรศ สัตยารักษ์ (Nares Sattayarak)

-------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward