iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

Sathian ตอนที่ 3 จบปริญญาตรี จุฬารุ่น 4 และเข้ารับราชการกรมทรัพยากรธรณี

 

 

5 กรกฎาคม ……อุตส่าห์หากรรมมาทำเหมือง…. ตอนที่ 3 จากได้ให้ออกไปเข้าเรียนธรณีวิทยา จนจบได้ปริญญาตรี จุฬารุ่น 4 และเข้ารับราชการเป็นนักวิทยาศาสตร์ตรี กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติในขณะนั้น ด้วยความอุปการะของอา น้องพ่อผู้เปรียบเสมือนแม่ที่พร่ำสอนในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆในระหว่างเป็นนักสำรวจแร่ช่วงการหาแร่พอจะเล่าสู่กันฟังว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งมีนายทุนว่าจ้างให้เราและคณะไปสำรวจแร่ตะกั่วโดยมีชาวบ้านนำตัวอย่างมาให้นายทุนดูเพื่อจะได้นำไปขออาชญาบัตรและรับค่าตา(ใช้เรียกขณะนั้น) เราก็เลยได้ไปกับชาวบ้านปีนเขาและเดินทางไกลมาก เดิน เดิน เดิน ไปด้วยความเหนื่อยล้า พอสุดยอดเขาที่ผ่านมา(ทางเหนือของประเทศจะเป็นภูเขาสูง) จำไม่ได้ชัดว่าเป็นพะเยาหรือเชียงราย ปรากฏว่าที่ชาวบ้านผู้นำพาบอกว่าพบอยู่กราดเกลื่อนกลับไม่มีเลย ด้วยความเหนื่อยประกอบกับความผิดหวังเราก็จะเล่นงานชาวบ้าน แกก็พากันไปเดินหาแล้วเราก็ได้คำตอบว่า เขาถ้าจะเอาวัวมาเลี้ยงบนนี้และ วัวมันกินแร่ไปหมดแล้ว เอวัง
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-

.

ที่มา

https://www.facebook.com/sathian.snansieng

รวบรวมข้อมูลและภาพ

www.iok2u.com

-------------------------------------------------

Sathian บทความ เสถียร สนั่นเสียง (Sathian Snansieng) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

 

 

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward