iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

Waiyapot ep024 Archean Rocks หินในบรมยุค Archean 

 

 

EP24 Archean Rocks หินในบรมยุค Archean

หินในบรมยุค Archean และบรมยุค Hadean ตอนปลาย ส่วนใหญ่เป็นหินแปร(metamorphic rocks) ที่มีอัตราการแปรเปลี่ยน ตั้งแต่ greenschist facies, amphibolite facies, และ granulite facies ขึ้นกับความลึกของการแปรเปลี่ยน เช่น greenschist facies ลึก <6 km., , amphibolite facies, ลึก 6-12 km., granulite facies ลึก >12 km.,

หิน greenstone belts ประกอบด้วยหินสีเขียวคล้ำ มีแร่ chlorite, actinolite, epidote เป็นองค์ประกอบหลัก เป็นหินแปร grade ต่ำถึงปานกลาง บางครั้งเป็นหินmetavolcanic and metasedimentary rocks มีหินต้นกำเนิดจาก หินภูเขาไฟสีคล้ำ mafic volcanic rocks,ที่ประกอบด้วยหิน basalts ส่วนใหญ่ และมักจะเป็น tholeiitic basalt ( มีส่วนประกอบของ calc alkaline Fe, Mg สูง) ส่วนใหญ่เกิดในทะเลหินมีลักษณะเป็น pillow lavas นอกจากนี้ยังมีบางส่วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการระเบิดของภูเขาไฟ (pyroclastic volcanic rocks) ประกอบด้วย ash, lapilli และ breccia, หลังจากภูเขาไฟถูกขบวนการ weathering และ erosion sediment ก็ถูกน้ำพัดพาไปสะสมตัวเป็นหินชั้นประกอบในบริเวณภูเขาไฟ บางบริเวณโดยเฉพาะหินที่เกิดหลัง 3,500 ล้านปี จะมีหิน felsic igneous rocks จำพวก หิน granite, granodiorite, diorite, diabase เกิดร่วมอยู่ด้วย หินทั้งหมดจะถูก metamorphose จาก grade greenschist-amphibolite-granulite facies

หินmafic igneous rocks ได้แก่ หิน gabbro, หิน basalt, และหิน pyroclastic ต่าง ๆ ในพื้นที่ที่เป็น suture zone จะมีหิน dunnite, pyroxenite, peridotite, komatiite ประกอบอยู่ด้วย

หิน felsic igneous rocks ได้แก่ หิน syenite, monzonite, granite, granodiorite และ tonalite ถ้าเป็นหิน volcanic จะมีหิน trachyte, dacite rhyolite เป็นต้น

 

Fig 23.1 Landscape of Archean

(https://en.wikipedia.org/wiki/Archean)

 

Fig 23.2 Greenstone

(https://en.wikipedia.org/wiki/Greenstone_belt)

 

Fig. 23.3 Granitoid

(www.researchgate.net/figure/Figure-GS-4-3-Field-photographs-of-granitoid-rocks-from-the-English-River-basin_fig2_272177548)

 

.

ที่มา

https://www.facebook.com/weerasak.phomthong

รวบรวมข้อมูลและภาพ

www.iok2u.com

-------------------------------------------------

Waiyapot บทความ ไวยพจน์ วรกนก (Waiyapot Worakanok) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward