iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

Waiyapot ep030. Intrusion Related Gold Deposits (IRGD) การเกิดแร่ทองคำเกี่ยวข้องกับหินอัคนีแทรกซอน 

 

Fig. 30.1 IRGD Tectonic Locations

EP. 30. Intrusion Related Gold Deposits (IRGD) การเกิดแร่ทองคำเกี่ยวข้องกับหินอัคนีแทรกซอน มีชื่อเรียกต่าง ๆได้แก่ Intrusion associated gold ในแคนาดา, นอกจากนี้ยังใช้ชื่อ Granitoid Au, Plutonic Au, Granite Related Au-Bi deposit, Porphyry Au, Intrinsic Au, Extrinsic Au ต่อมานิยมใช้ชื่อ . Intrusive Related Gold Deposits (IRGD) บัญญัติโดย Sillitoe ในปี 1991 การเกิดแร่ทองคำเกี่ยวข้องกับหินอัคนีแทรกซอน (IRGD) เกิดในบริเวณ cratonic or continental margin เป็นแหล่งแร่ที่เกิดร่วมกับหินแกรนิตชนิด I-type หรือ H-type granite ส่วนใหญ่เป็น reducing granite หรือ ilmenite series granite เกิดจาก intermediate-felsic magma ชนิด alkalic-sub-alkalic ประทุขึ้นมาแข็งตัวที่ความลึกระดับ 5-10 km. เป็นหิน granite, granodiorite, syenite, monzonite, tonalite ทำให้เกิดการแยกตัวออกมาของน้ำ hydrothermal ที่มีเกลือ,มี exsolved gas CO2, CH4, ปนอยู่มาก (salinity=40%) มีสภาพเป็นกรด อุณหภูมิ 200-500 oC น้ำ hydrothermal จะไหลผ่านรอยแตกรอยแยกในเนื้อหินแกรนิต ไปสะสมตัวในส่วนยอดของหินแกรนิต (cupola) ในลักษณะของ quartz veins เป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย veins แบบ disseminated, sheeted, stockworks, flatted veins, breccia, แบ่งโซนการเกิดเป็น epizonal zone ในส่วนบน อุณหภูมิประมาณ 200 oC และส่วนล่างเป็น mesozonal zone อุณหภูมิประมาณ 350 oC มักเกิดในบริเวณที่เกิดแหล่งแร่ดีบุก ทังสเตน ที่เกิดจาก I-type granite ไม่มีแร่ทองแดง เกิดร่วม มีการเกิดแหล่งแร่คล้ายกับแหล่งแร่ ดีบุก ทังสเตน ในพื้นที่ที่เป็น S-type granite หรือ oxidizing granite (magnetite series) จะมีแร่ทองแดงเกิดร่วม และการเกิดจะเป็นแบบ porphyry copper gold, ไม่มีแร่ดีบุก ทังสเตน เกิดร่วม แหล่งแร่มีขนาด 1-60 ล้านตัน ด้วยเกรด 5-10 gm/ton Au ทองคำ เกิดแบบ ทองคำธรรมชาติ (native gold), electrum (Au+Ag), pyrite Au, ธาตุที่เกิดร่วม ได้แก่ Bi, Te, W As, Mo, Sb, Sn, Pb, and Cu แหล่งที่พบในยุคArchean ได้แก่ Canadian shield, Ontario and Quebec ในแคนาดา Kalgoorlie W. Australia แหล่งแร่แบบนี้เกิดมากในบรมยุค Proterozoic จนถึง มหายุค Cenozoic

 

Fig. 30.2 IRGD characteristic

Fig. 30.3 Graph showing reduce and oxidized effect to the deposits.

Fig. 30.4 Conceptual models of Reduced and Oxidized IRGD

Fig. 30.5 Conceptual Model of IRGD

Fig. 30.6 Conceptual Model of IRGD

Fig. 30.7 Comparison of IRGD and Tin-Tungsten depositions models

.

ที่มา

https://www.facebook.com/weerasak.phomthong

รวบรวมข้อมูลและภาพ

www.iok2u.com

-------------------------------------------------

Waiyapot บทความ ไวยพจน์ วรกนก (Waiyapot Worakanok) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward