iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

BA Theory แนวคิดและทฤษฎี Michael E. Porter คือใคร

 

ศาสตราจารย์ ไมเคิล ยูจีน พอร์เตอร์ (Michael Eugene Porter, Michael E. Porter, Porter, M.E.) เป็นนักคิดนักบริหารและนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในส่วนของการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยเป็นผู้พัฒนาทฤษฎีในเรื่อง กลยุทธ์การแข่งขันและการบริหารจัดการ เขาได้เสนอแนวคิดการประยุกต์หลักทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายเรื่อง สามารถใช้ในการนำไปช่วยในการวิเคราะห์การวางแผนและใช้กำหนดกลยุทธ์ของการดำเนินกิจการทางธุรกิจ  (สนใจข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่ดูที่ Michael E. Porter คือใคร) Porter ได้มีการเขียนหนังสือด้านการบริหารและจัดการหลายเล่ม และมีหลายเล่มที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมาก สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่โด่งดังที่มีการนำเสนอ ที่สำคัญอีกเรื่องก็คือ

- Michael E. Porter เกิดวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 ที่รัฐ Michigan สหรัฐอเมริกา เรียนระดับปริญญาตรีที่ Princeton University ในสาขาวิศวกรรมอากาศยานและเครื่องกล และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมในปี ค.ศ. 1969 พร้อมได้รับการจารึกชื่อในหอเกียรติยศ The Phi Beta Kappa Society และ The Tau Beta Pi Association 

- Michael E. Porter เข้าเรียนต่อในหลักสูตร M.B.A. ที่ Harvard Business School (HBS) พร้อมกับได้รับทุนการศึกษาของ George F. Baker Scholar และจบการศึกษาในปี ค.ศ. 1971

- Michael E. Porter ได้จบปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในปี ค.ศ. 1973 เมื่อจบการศึกษาก็ได้เข้าเป็นอาจารย์ที่ HBS และเป็นอาจารย์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ HBS ด้วยอายุเพียง 26 ปี

- Michael E. Porter มีผลงานหนังสือในปัจจุบันทั้งหมด 18 เล่ม และเป็นนักเขียนในบทความในหัวข้อกลยุทธ์การแข่งขันและความได้เปรียบในการแข่งขันอีกหลายคอลัมน์ เขาได้รับรางวัลแม็คคินซีย์จากฮาร์เวิร์ดบีซินสรีวิวหลายครั้ง และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลชั้นนำในวงการธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ของโลกยุคใหม่ โดยแนวคิดและองค์ความรู้ของเขาถูกนำมาใช้ในวงการธุรกิจ และนำมาสอนในสถานการศึกษาหลายแห่ง

- Michael E. Porter นอกจากจะมีผลงานวิจัยงานเขียนและงานสอน เขายังเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทเอกชนชั้นนำอีกหลายแห่งเช่น แคเตอร์พิลลาร์, พร็อกเตอร์แอนด์แกมเบิล หรือรอยัลดัตช์เชลล์ และยังเป็นคณะกรรมการบริหารและทีีปรึกษาให้กับรัฐบาลหลายประเทศ

- Michael E. Porter ดำรงตำแหน่ง The Bishop William Lawrence University Professor ที่ Harvard Business School และเปิดคอร์ส Competitive Strategy ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเขาได้เดินทางไปทั่วโลก เพื่อไปบรรยายให้กับผู้คนที่สนใจ

ผลงานหนังสือ

- Michael E. Porter เริ่มต้นเขียนหนังสือด้วยวัย 33 ปี หนังสือที่เขียนเป็นหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจจากพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาค มีการเขียนและตีพิมพซ้ำกันหลายเล่มเช่น

* Porter, M.E. (1979) "How competitive forces shape strategy", Harvard business Review, March/April 1979.

* Porter, M.E. (1980) Competitive Strategy, Free Press, New York, 1980.

* Porter, M.E. (1985) Competitive Advantage, Free Press, New York, 1985.

* Porter, M.E. (ed.) (1986) Competition in Global Industries, Harvard Business School Press, Boston, 1986.

* Porter, M.E. (1987) "From Competitive Advantage to Corporate Strategy", Harvard Business Review, May/June 1987, pp 43-59.

* Porter, M.E. (1996) "What is Strategy", Harvard Business Review, Nov/Dec 1996.

* Porter, M.E. (1998) On Competition, Boston: Harvard Business School, 1998.

* Porter, M.E. (1990, 1998) The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York, 1990.

* Porter, M.E. (1991) "Towards a Dynamic Theory of Strategy", Strategic Management Journal, 12 (Winter Special Issue), pp. 95-117.

* McGahan, A.M. & Porter, M.E. Porter. (1997) "How Much Does Industry Matter, Really?" Strategic Management Journal, 18 (Summer Special Issue), pp. 15-30.

* Porter, M.E. (2001) "Strategy and the Internet", Harvard Business Review, March 2001, pp. 62-78.

* Porter, M.E. & Kramer, M.R. (2006) "Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility", Harvard Business Review, December 2006, pp. 78-92.

* Porter, M.E. & Teisberg, E.O. (2006) "Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition On Results", Harvard Business School Press, 2006.

* Kim JY, Rhatigan J, Jain SH, Weintraub R, Porter ME. From a declaration of values to the creation of value in global health: a report from Harvard University's Global Health Delivery Project. Glob Public Health. 2010 Mar;5(2):181-8.

* Rhatigan, Joseph, Sachin H Jain, Joia S. Mukherjee, and Michael E. Porter. "Applying the Care Delivery Value Chain: HIV/AIDS Care in Resource Poor Settings." Harvard Business School Working Paper, No. 09-093, February 2009.

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การจัดการธุรกิจ (Business Management) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

BA รวมเรื่องราวการจัดการธุรกิจ (Business Management)

-------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward