iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

4 คำถาม เพื่อการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ (4 Questions for effective solution)

1) What is the challenge ? ความท้าทายคืออะไร ในขั้นแรกจะต้องหาปัญหาที่มีให้ได้ว่าในขณะนี้อะไรคือปัญหาที่แท้จริง ที่เราต้องการศึกษาและจะทำการแก้ไข ซึ่งการหาปัญหานี้อาจจะทำได้โดยจากการสังเกตุเอง หรือจากการสอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสังเกตจากติดตามดูสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏให้เห็น การหาในส่วนนี้เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่ามีปัญหาอะไร ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร ควรที่จะต้องศึกษาวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไปหรือไม่

 

2) What is the cause of the problem ? สาเหตุของปัญหาคืออะไร เมื่อทราบปัญหาที่มีแล้ว ขั้นต่อมาก็จะหาว่าปัญหาว่าเกิดขึ้นมาจากอะไร เกิดได้อย่างไร โดยสอบถามจากพยาน ผู้รู้เห็น หรือหลักฐานที่มีเพื่อให้ได้ข้อสรุปสาเหตุที่แท้จริงและที่มาของปัญหานั้น

 

3) Who has got the impact ? ใครคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่มี และปัญหานั้นจะทำให้เกิดผลกระทบต่อใคร เกิดต่อบุคคลพนักงานหรือองค์กร มีผลมากหรือน้อยเพียงใด เพื่อหาจุดที่จะไปดำเนินการแก้ไขให้ตรงจุดที่สุด

 

4) What are the solutions ? การแก้ปัญหาคืออะไร ในข้อมูลที่ได้มาจากทั้ง 3 ข้อในเบื้องต้น มาถึงขั้นตอนที่จะต้องทำการเลือกแนวทางการในการนำมาใช้แก้ไขปัญหา ว่ามีแนวทางด้านไหนมีอะไรบ้าง เพื่อใช้แลือกทางออกหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ใช้ทำการวางแผนและการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

 

-----------------------------------------------

? ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

? Line: @iok2u.com
? Twister: iok2u.com
? E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
? ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon