iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

9 creative industries in 2018 / 9 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในปี 2018

 

9 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในปี 2018 (9 creative industries in 2018) จากข้อมูลสรุปโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานตัวแทนหรือศูนย์กลางในการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้สังคมไทย ได้รวบรวมข้อมูลเทรนด์ใหญ่ของโลก ทิศทางของกระแสโลก บทความงานศึกษาวิจัยที่มี มาสู่การประยุกต์ใช้จริงทางธุรกิจ และในชีวิตประจำวันของคนไทย ได้สรุป 9 อุตสาหกรรมที่เป็นแนวคิดสร้างสรรค์ในโลกยุคปัจจุบัน สามารถสร้างมูลค่าได้ และเป็นที่นิยมของกระแสโลก ประกอบด้วย

- ศิลปะและหัตถกรรม (Art & Craft) สินค้าหมวดหมู่งานฝีมือและหัตถกรรมในช่วงที่ผ่านสามารถสร้างมูลค่าในตลาดโลกจำนวนมหาศาลไม่เว้นแม้แต่ในไทย จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค รวมเข้ากับกระบวนการผลิตแบบใหม่ผสานกับทักษะฝีมือดั้งเดิม ซึ่งสินค้าศิลปะและหัตถกรรมควรเน้นตอบโจทย์กระแสโลก ที่หันมาให้ความนิยมกับสินค้าเฉพาะกลุ่ม มีความเป็นเอกลักษณ์ และทำได้ด้วยตัวเอง (DIY) ได้จะดีเยี่ยม

- ความงามและแฟชั่น (Beauty & Fashion) ในช่วงที่ผ่านสินค้าในหมวดนี้สามารถสร้างมูลค่าในตลาดโลกจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะไทยนับว่ามีอุตสาหกรรมความงามขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน และเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนทั้งภูมิภาคและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมความงามและแฟชั่นมีการปรับเปลี่ยนตามกระแสโลก โดยอินเทอร์เน็ตและข้อมูลบนโลกไซเบอร์เป็นปัจจัยหลักที่กระทบการตลาดจะมุ่งเน้นไปในทิศทางดังกล่าวมากขึ้น

- สุขภาพและความเป็นอยู่ (Health & Well being) ตลาดสินค้าและธุรกิจบริการสุขภาพของไทย มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างรายได้มาก การที่มีความได้เปรียบในการเป็นผู้นำด้านการจัดการบริการสุขภาพระดับโลก มีสถานพยาบาลที่ได้รับรองด้านคุณภาพและบริการโดยมาตรฐานสากลและรางวัลระดับโลกจำนวนมาก รวมกับธุรกิจด้านสปาและนวดมีอัตราการขยายตัวจนสูงเกิดความต้องการใช้บริการและซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ จะตอบโจทย์กระแสโลกที่มีผู้คนทุกข์ทรมานจากความเครียดและวิตกกังวลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

- การขนส่งและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศ (Transport & Space) ที่ผ่านมาถือเป็นจุดเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีที่กระทบต่อการขนส่งเชิงพาณิชย์ หลายประเทศให้ความสนใจกับรถยนต์พลังงานทางเลือก หรือรถยนต์พลังงานสะอาด สำหรับไทยมีการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์เก่าที่ใช้พลังงานน้ำมันเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าจะมีบางหน่วยงานที่คาดว่าต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ที่รถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถเริ่มทำตลาดในไทย แต่ไทยควรทำการสร้างระบบนิเวศและวางโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าให้พร้อม ในส่วนเทคโนโลยีอวกาศนั้นในต่างประเทศกำลังให้ความสนใจกับการขนส่งอวกาศ รวมถึงการขนส่งสาธารณะแบบใช้ความเร็วสูงอย่างไฮเปอร์ลูปมากขึ้น

- อุตสาหกรรมค้าปลีก (Retail) พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทำให้ร้านค้าปลีกทั่วโลกปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก ผู้บริโภคหันมาซื้อผ่านตลาดออนไลนหรืออีคอมเมิร์ซมากขึ้น ทำให้มูลค่าการซื้อขายออนไลน์จะมีเติบโตขึ้นอีกมาก ในขณะที่ยอดซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีหน้าร้านจะเติบโตไม่มาก ธุรกิจค้าปลีกต้องเร่งปรับตัวประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาอำนวยความสะดวกผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และเร่งเพิ่มในการสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างลูกค้ากับแบรนด์

- ท่องเที่ยว (Travel) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไทย ยังคงสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อมคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะครองสัดส่วนจีดีพีไทยถึง 14.3 เปอร์เซ็นต์ในอนาคต กระแสการท่องเที่ยวในอนาคตจะเป็นแบบคือ การท่องเที่ยวเฉพาะตัวตามแบบที่ต้องการ (Tailor-made Travel) ที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องเริ่มให้ความสนใจและพร้อมให้บริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะกลุ่มของนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด

- สถาปัตยกรรมและการตกแต่ง (Architecture & Decoration) กระแสโลกทางด้านอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่กำลังได้รับความสนใจคือ เมืองสีเขียว (Green Urban) เพื่อการเป็นเมืองแห่งอนาคตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าในระยะยาวที่ยั่งยืน และอีกหนึ่งกระแสสำคัญคือ การออกแบบแบบมัลติฟังก์ชั่น (Multi function) เพื่อรองรับการใช้งานอย่างหลากหลายรูปแบบ และตอบโจทย์ผู้ใช้ในทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ วัฒนธรรม

- สื่อและความบันเทิง (Media & Entertainment) ในยุคของโซเชียลมีเดียปัจจุบัน อุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลา โดยผู้บริโภคให้ความสนใจกับไลฟ์ทีวีและเสพข้อมูลบนหน้าจอมากขึ้น จนทำให้บทบาทสื่อและการโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงไป เกิดสื่อรูปแบบใหม่คือโฆษณาที่ถูกปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดตามสื่อดิจิทัลที่ครองโลกแห่งภาพและวิดีโอ

- อาหาร (Food) จากเทรนด์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพ ที่สร้างมูลค่ามากมายต่อเนื่อง ในปัจจุบันเริ่มีแนวคิดถึง อาหารจากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร (Farm to Table) อาหารแนวออร์แกนิก (Organic) ไร้สารเคมีเจือปน และการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก (Sustainable Packaging) ลดขยะ ธุรกิจอาหารที่จะเกิดในอนาคตต้องเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจควบคู่กัน กระแสจากโลกโซเชียลมีเดียในรูปแบบการแชร์เมนูและประสบการณ์ทำอาหารบนโลกออนไลน์ (Food Network) ทำให้ผู้บริโภคหันมาทำอาหารกันเองมากขึ้น 

จากบทสรุป “เจาะเทรนด์โลก 2018 IN/TO the future” (INdividual and TOgether with the New State of Mind) โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ได้ทำการศึกษาวิจัย และสรุปเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมไทย เพื่อให้สามารถเข้าใจ และรู้เท่าทันความต้องการของตลาดโลก

 

ที่มา https://www.brandbuffet.in.th/2018/01/tcdc-global-trends-and-9-creative-industries-2018/

-----------------------------------------------

? ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

? Line: @iok2u.com
? Twister: iok2u.com
? E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
? ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon