iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

NIA เปิดตัว INNOVATION CATALOG คัดสรรนวัตกรรมพร้อมใช้มาเสริฟถึงมือคุณ

 

NIA เปิดตัว INNOVATION CATALOG คัดสรรนวัตกรรมพร้อมใช้มาเสริฟถึงมือคุณ โดยจัดทำหนังสือในชื่อชุด ”Innovation catalog” ที่ได้มีการรวมนวัตกรรมใน 3 ประเภท คือ อาหาร การแพทย์ และโซเชี่ยล 

E-Book ”Innovation catalog Food” รวมนวัตกรรม อาหาร

- INNOVATION CATALOG ได้รวมรวบนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก NIA และต่อยอดเข้าสู่ตลาดพร้อมใช้งานจริง เล่มแรก INNOVATION CATALOG “FOOD” ได้รวบรวมนวัตกรรมด้านอาหาร ที่คิดค้นและสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของทุกคนในครอบครัว ทั้งอาหาร ขนม เครื่องดื่ม สินค้าออร์แกนิค และสินค้าเพื่อสุขภาพโภชนาการสูง แคลอรี่ต่ำ อาทิ AGRILIFE น้ำส้มสายชูหมักจากมะพร้าวออแกนิค, CARE CHOICE ผงปรุงรสจากผัก, และ SUGAVIA สารสกัดจากหญ้าหวานใช้แทนน้ำตาล เป็นต้น

E-Book ”Innovation catalog Medical” รวมนวัตกรรมใน การแพทย์
- INNOVATION CATALOG “MEDICAL” ได้รวบรวมนวัตกรรมทางการแพทย์ และสินค้าเพื่อสุขภาพ ที่จะช่วยยกระดับการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ตอบโจทย์ New Normal และสังคมผู้สูงอายุ อาทิ PRIME LASER CAP หมวกเลเซอร์ปลูกผม, CHIWII บริการปรึกษาแพทย์ผ่านแอปพลิเคชัน, และ QUEQ HOSP ระบบจองคิวโรงพยาบาลออนไลน์ผ่านมือถือ เป็นต้น

 E-Book ”Innovation catalog SOCIAL” รวมนวัตกรรมในโซเชี่ยล

- INNOVATION CATALOG “SOCIAL” ได้รวบรวมนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม และสามารถลดปัญหาความเลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ LOAN ME ระบบช่วยบริหารจัดการการกู้ยืม, PANNANA แอปพลิเคชันบรรยายภาพยนต์สำหรับคนตาบอด, และ PUNPARK ระบบบริหารระหว่างลานจอดรถผ่านระบบ IoT เป็นต้น

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward