iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

Innovation เริ่มต้นธุรกิจด้วยคำถาม ทำไม (Start With Why)

เริ่มต้นธุรกิจด้วยคำถาม ทำไม (Start With Why) เป็นแนวคิดโดย ไซมอน ซิเน็ค ที่ได้เสนอโมเดลดูเรียบง่ายแต่ทรงพลัง เหมาะสำหรับผู้นำองค์กร นักบริหาร นักสร้างแรงบันดาลใจ เริ่มจากแนวคิดการตั้งคำถามหลักว่า “ทำไม” มาใช้หาความต้องการของการสร้างตลาดและจัดทำผลิตผล เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการลูกค้าที่แท้จริง แนวคิดนี้จะช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ง่าย

แนวคิดนี้อธิบายได้ตามรูป The Golden Circle (เป้าวงกลมทองคำ) โดยการเริ่มต้นด้วยการถามว่าทำไม จะเริ่มจากด้านในเป้าวงกลม และค่อยขยายออกมาด้านนอกวงกลม (Inside Out) ตามลำดับคือ Why > How > What มีรายละเอียดดังนี้

1. ทำไม (Why) เราควรที่จะสามารถบอกได้ว่า เพราะอะไรถึงทำ ทำไมต้องทำ ทำไมต้องสนใจ มันสำคัญยังไง

2. อย่างไร (How) เราควรรู้ว่ามีแนวทางใดที่จะใช้แก้ไขปัญหาจากข้อ 1 ที่มี (Why) 1 ดูว่าจากแนวทางที่คิดไว้มี อะไรจะสามารถสร้างสิ่งที่ลูกค้าต้องการ (What) และหากให้ดีที่สุดควรทำโดยให้มีความแตกต่าง (Differentiation) กับสิ่งที่เคยมีมาแล้ว

3. อะไร (What) เราควรรู้ว่ากำลังทำอะไร สร้างหรือพัฒนาอะไร สินค้าหรือบริการอะไร ต้องการคนเข้ามาทำอะไร

ปัจุบันเราจะเห็นว่าหลายองค์กร มีแนวคิดและการสื่อสารจากนอกวงกลมกลับเข้าไปข้างใน คือจาก What ไป How ไป Why ซึ่งจะพบว่าอาจทำให้การพัฒนาธุรกิจมีปัญหา ขยายตัวได้ไม่ดีพอ แถมพบว่าหลายส่วนนอกจากทำจาก How ไป What แล้วยังไม่ทราบหรือคิดถึงแก่นที่มาเริ่มต้นคือ Why น่าเป็นห่วงในการจัดการแบบนี้

ที่มา https://learn.ocsc.go.th/

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Innovation เพิ่มเติมคลิกที่นี่

innovation นวัตกรรม (Innovation) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward