iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

Networking การสร้างเครือข่ายและการทดสอบตลาด เทคนิคการเจรจาต่อรองธุรกิจ

 

ข้อมูลการสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศเป้าหมาย (Business Networking) เทคนิคการเจรจาต่อรองธุรกิจ ประกอบด้วย

1. เตรียมความพร้อมก่อนไปเจรจา

- กำหนดเป้าหมายว่าเราต้องการสิ่งใดจากการเจรจาเขียนเป็นแผนและกลยุทธ์ไว้

- คาดการณ์ความต้องการของคู่เจรจา ว่าอีกฝ่ายน่าจะต้องการอะไร เช่น การประกันสินค้า ราคา

- เตรียมข้อมูลของเราไปให้พร้อม

2. การเริ่มต้น และดำเนินการเจรจา

- เตรียมคำพูดเปิดการเจรจาไว้ล่วงหน้า อย่าเจอหน้าก็เจรจาธุรกิจกันเลย ต้องกล่าวทักทายและถามสารทุกข์สุกดิบกันก่อน

- เริ่มการเจรจาอย่างนุ่มนวล ค่อยเป็นค่อยไป และด้วยอัธยาศัยที่ดี

- การเจรจาที่ดีนั้นผู้เจรจาต้องแสดงความเป็นมิตรตลอดอย่าใส่อารมณ์ แม้การเจรจาจะเริ่มไปในทิศทางที่เราไม่พอใจ

3. ค้นหาสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งให้ความสนใจ และเห็นว่ามีคุณค่า

- การเป็นผู้ฟังที่ดี ก็จะมีความได้เปรียบในการเจรจาเพราะการรับฟังความต้องการ และความสนใจของฝ่ายตรงข้ามจะทำให้เรามีโอกาสที่จะนำเสนอสิ่งที่ถูกใจเขาและเราเองก็รับได้

- รู้จักถามคำถาม เพื่อที่จะได้ทราบว่าอีกฝ่ายต้องการอะไร จะได้เข้าใจและสามารถปรับให้ตรงกันเพื่อที่การเจรจาจะได้สำเร็จแบบที่เรียกว่า WIN-WIN คือ ชนะทั้งคู่เป็นการเจรจาที่ทั้งสองฝ่ายพอใจ

4. • สื่อสารคุณค่าของสิ่งที่ท่านเสนอได้อย่างชัดเจนตรงประเด็น

- ต้องแสดงให้เห็นคุณค่า ของสิ่งที่ท่านเสนอให้อีกฝ่ายว่ามีประโยชน์กับเขาอย่างไร

- จำไว้ว่าต้องพูดให้เห็นว่าเค้าจะได้อะไร พูดให้ครบถ้วนไม่ใช่ว่าเราจะได้อะไร อย่างเช่น เราจะดูแลเรื่องการส่งของให้ตรงเวลา

5. ค้นหา และเตรียมการสำหรับความกังวล

- หากอีกฝ่ายกังวลเรื่องเวลาในการขนส่ง หรือ การผลิตของเรา ก็ทำให้เค้ามั่นใจ จะได้ไม่กังวลและดูเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะส่งผลบวกให้กับการเจรจา

6. ปิดฉากอย่างมืออาชีพ

- เตรียมการไว้ล่วงหน้าสำหรับผลการเจรจาที่จะปิดลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไม่ตกลงกัน หรือ มีการนัดเจรจารอบหน้า ท่านควรลองคิดออกมาว่าผลอยากจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างทั้งแนวลบและบวก และท่านจะรับมือกับผลทั้งบวงและลบอย่างไร

- หากการเจรจาเริ่มไปในทางที่เป็นทำนอง เอาชนะกันต่างฝ่าย ๆ ต่างไม่ยอมกัน ขอให้ท่านหายใจลึกๆและขอหยุดการเจรจาแบบประนีประนอม เช่น บอกว่าวันนี้เราคงจะเหนื่อย พักทานน้ำก่อนค่อยมาคุยกันต่อ ซึ่งจะดีกว่าจะเถียงกันไปมาหาข้อยุติไม่ได้

- ไม่ว่าผลการเจรจาจะออกมาอย่างไร จะต้องรักษาความสัมพันธ์ไว้ เผื่อโอกาสหน้าหรือในอนาคตนั้นจะได้มีโอกาสทำธุรกิจร่วมกันอีก

7. สรุปผลการเจรจา

- เมื่อเจรจาเสร็จแล้ว ควรสรุปผลการเจรจาย่อ แล้วส่งให้อีกฝ่ายรับทราบว่าได้ตกลงกันเช่นนี้ 

-

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การสร้างเครือข่าย (Networking) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Networking การสร้างเครือข่าย (Networking)

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward