iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

การสร้างเครือข่ายและการทดสอบตลาด การสร้างและการรักษาความสัมพันธ์กับเครือข่ายพันธมิตร

 

ข้อมูลการสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศเป้าหมาย (Business Networking) การสร้างและการรักษาความสัมพันธ์กับเครือข่ายพันธมิตร ประกอบด้วย

1. คำแนะนำทั่วไป

- ควรมีอีเมล์ที่เหมาะสม และแยกออกจากอีเมล์ที่ใช้ส่วนตัว และควรใช้เป็นอีเมล์ของบริษัท หากไม่มีก็ควรใช้เป็น google mail (G-mail) เพราะมีระบบป้องกันการจารกรรมข้อมูลได้ดีกว่าเมล์ของบริษัทอื่น และเป็นที่ยอมรับในวงธุรกิจ

- นำนามบัตรติดตัวไปเสมอ และมีนามบัตรที่เป็นภาษาอังกฤษไว้ด้วย

- ฝึกการแนะนำตัวและธุรกิจภายในเวลา 30 วินาที เพื่อให้คนที่เราพบรู้จัก และประทับใจ

- สร้างมิตรใหม่ๆเมื่อไปงานต่าง ๆ

- หลังจากพบคนในงาน ก็จะต้องมีการติดต่อสม่ำเสมอ

- ควรเข้าร่วมเครือข่ายธุรกิจและวิชาชีพ เช่น สภาหอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ

2. คำถามที่ต้องถามตัวเอง และตอบให้ได้

- จุดแข็งที่เป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจของท่าน

- ส่วนใดที่ธุรกิจของคุณต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตรงส่วนนั้น

- บริษัทหรือธุรกิจประเภทใดที่ท่านต้องจากจะได้มาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ

- หากท่านต้องการที่จะร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับบริษัทอื่น ๆ ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจอะไรที่ท่านจะนำมาให้กับลูกค้าของท่าน

3. การสร้างเครือข่าย (networking)

3.1 สร้างเครือข่าย

- กำหนดเป้าหมาย

- แบ่งเวลาไว้สำหรับการสร้างเครือข่าย

- เป็นผู้ให้ก่อน Give and Take คือ การช่วยเหลือผู้อื่นเสียก่อน แล้วธุรกิจก็จะตามมา

- สร้างคลังข้อมูลเครือข่ายของตัวเอง

3.2 ขยายเครือข่าย

- เชื่อมต่อกับคนที่เหมาะสมกับธุรกิจ

- สร้างความหลากหลายในเครือข่ายของเรา

- กลับไปเชื่อมต่อกับคนที่เคยรู้จักในอดีต

- เข้ารวมกลุ่มธุรกิจและวิชาชีพ เช่น เป็นสมาชิกสภาหอการค้า

3.3 ลงมือทำ

- ติดตามผลในทันที

- ทำตัวให้คนอื่นรู้จักด้วยการอาสาทำงานการกุศล

- จัดงานที่เป็นประโยชน์

- เป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน

3.4 เมื่อได้พบคนใหม่ ๆ

- มีการติดต่อที่สม่ำเสมอ เช่น ส่งอีเมล์ เพื่อแนะนำตัวอีกครั้งว่าพบกันที่ไหน และเราเป็นใคร

- หากมีการเสนออะไรในขณะที่พบกัน เช่น บอกจะส่งรายการสินค้าให้ หรือ จะแนะนำอะไรให้ ก็จัดการให้เรียบร้อยตามที่รับปากไว้

- นัดพบกันเพื่อสานต่อความสัมพันธ์

-------------------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

การสร้างเครือข่ายและการทดสอบตลาด (Business Networking and Market Test)

E-book​ คู่มือการสร้างเครือข่ายและการทดสอบตลาด (Business Networking and Market Test)

-------------------------------------------------

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว การสร้างเครือข่าย (Networking) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Networking การสร้างเครือข่าย (Networking)

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward