iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

สิ่งที่ควรต้องมีหากคิดจะทำธุรกิจออนไลน์ให้ก้าวไกล

 

ปัจุจบันการทำธุรกิจออนไลน์มีการทำกันเพิ่มมากข้นต่อเนื่อง บางครั้งเราอาจสงสัยว่าหากต้องการทำให้เกิดความสำเร็จ หรือคิดจะทำธุรกิจออนไลน์ให้ก้าวไกล ควรต้องเตรียมตัวในส่วนใดบ้าง จากการรวบรวมแนวคิดที่มีจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจด้านออนไลน พบว่าควรมีองค์ประกอบใน 6 ด้านดังต่อไปนี้

1 PRODUCT สินค้าดีมีคุณภาพ อันนี้น่าจะเป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการทำการตลาด หากต้องการที่จะดึงดูดลูกค้าให้มาใช้สินค้าของเรา ต้องทำให้สินค้าเป้นสิ่งที่ลูกค้าพึงพอใจ เกิดความภักดีในสินค้าของเรา ควรที่จะต้องทำการพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้นตลอดไปและอยู่สม่ำเสมอ การพัฒนาสินค้าที่ดีควรมีแนวคิดที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ

2 CHANNEL ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ทั้งที่เป็นแบบออฟไลนและแบบออนไลน์เช่น social media, website ซึ่งทุกช่องทางต้องมีความสามารถที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการด้วย เนื้อหา เรื่องราว สร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งการเพิ่มช่องทางให้มีเยอะขึ้นก็จะช่วยให้มีโอกาสในการที่จะขายของได้เยอะตามไปด้วย

3 CONTENT เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า วิธีในการนำเสนอ การมีความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าให้กับสินค้า เพื่อที่จะทำให้เกิดการรับรู้ ความเชื่อถือ หรือความประทับใจในสินค้าอย่างต่อเนื่อง

4 PAYMENT การอำนวยความสะดวกในช่องทางการที่เกี่ยวกับการชำระเงิน ควรเพิ่มให้มีความสามารถชำระเงินครอบคลุมได้หลากหลายประเภท หรืออาจมีบริการเก็บเงินปลายทางได้จะยิ่งสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้จริง

5 PACKAGING กล่องหรือบรรจุภัณฑ์ เป้นส่วนเสริมคุณภาพสินค้าได้ดี เพราะนอกจากจะต้องมีความสวยงามชวนให้ใช้แล้ว ควรที่จะออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานสามารถขนส่งได้ดี เหมาะกับสินค้าที่มีความโดดเด่น เอกลักษณ์ของแบรนด์

6 SERVICE การดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ผู้ขายต้องมีจิตใจที่รักในการบริการ (Service Mind) หาวิธีทำให้ลูกค้ารักและประทับใจในสินค้า การตอบคำถามการแก้ปัญหาให้ลูกค้าหรือการให้คำแนะนำต่างๆ ด้วยความรวดเร็วจะช่วยให้การขายออนไลนไปได้ด้วยดีมาก

---------------------------------
@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ
@ ที่มาข้อมูลเพิ่มเติม
- Web: www.iok2u.com
- FB: https://www.facebook.com/iOK2u
- Line: @iok2u