iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

สิ่งที่ควรต้องมีหากคิดจะทำธุรกิจออนไลน์ให้ก้าวไกล

 

ปัจุจบันการทำธุรกิจออนไลน์มีการทำกันเพิ่มมากข้นต่อเนื่อง บางครั้งเราอาจสงสัยว่าหากต้องการทำให้เกิดความสำเร็จ หรือคิดจะทำธุรกิจออนไลน์ให้ก้าวไกล ควรต้องเตรียมตัวในส่วนใดบ้าง จากการรวบรวมแนวคิดที่มีจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจด้านออนไลน พบว่าควรมีองค์ประกอบใน 6 ด้านดังต่อไปนี้

1 PRODUCT สินค้าดีมีคุณภาพ อันนี้น่าจะเป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการทำการตลาด หากต้องการที่จะดึงดูดลูกค้าให้มาใช้สินค้าของเรา ต้องทำให้สินค้าเป้นสิ่งที่ลูกค้าพึงพอใจ เกิดความภักดีในสินค้าของเรา ควรที่จะต้องทำการพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้นตลอดไปและอยู่สม่ำเสมอ การพัฒนาสินค้าที่ดีควรมีแนวคิดที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ

2 CHANNEL ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ทั้งที่เป็นแบบออฟไลนและแบบออนไลน์เช่น social media, website ซึ่งทุกช่องทางต้องมีความสามารถที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการด้วย เนื้อหา เรื่องราว สร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งการเพิ่มช่องทางให้มีเยอะขึ้นก็จะช่วยให้มีโอกาสในการที่จะขายของได้เยอะตามไปด้วย

3 CONTENT เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า วิธีในการนำเสนอ การมีความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าให้กับสินค้า เพื่อที่จะทำให้เกิดการรับรู้ ความเชื่อถือ หรือความประทับใจในสินค้าอย่างต่อเนื่อง

4 PAYMENT การอำนวยความสะดวกในช่องทางการที่เกี่ยวกับการชำระเงิน ควรเพิ่มให้มีความสามารถชำระเงินครอบคลุมได้หลากหลายประเภท หรืออาจมีบริการเก็บเงินปลายทางได้จะยิ่งสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้จริง

5 PACKAGING กล่องหรือบรรจุภัณฑ์ เป้นส่วนเสริมคุณภาพสินค้าได้ดี เพราะนอกจากจะต้องมีความสวยงามชวนให้ใช้แล้ว ควรที่จะออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานสามารถขนส่งได้ดี เหมาะกับสินค้าที่มีความโดดเด่น เอกลักษณ์ของแบรนด์

6 SERVICE การดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ผู้ขายต้องมีจิตใจที่รักในการบริการ (Service Mind) หาวิธีทำให้ลูกค้ารักและประทับใจในสินค้า การตอบคำถามการแก้ปัญหาให้ลูกค้าหรือการให้คำแนะนำต่างๆ ด้วยความรวดเร็วจะช่วยให้การขายออนไลนไปได้ด้วยดีมาก

.

ที่มา

- ...

ภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม

-------------------------------------------------

 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward