iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

money แหล่งเงินทุน ในการเริ่มทำธุรกิจ

หากกำลังคิดถึงการเปิดตัวธุรกิจ การระดมทุนอาจทำได้ค่อนข้างยาก ภาพรวมของทุนในการเริ่มต้นที่แตกต่างกันจะช่วยให้ทราบว่าแหล่งเงินทุนใดที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มทำธุรกิจประกอบด้วย

1. เงินสดของตัวเองที่มี (Cash) เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลดการระดมทุน โดยใช้ทุนของตนเองในช่วงแรก หากมีกระแสเงินสดเป็นบวก การลงทุนใหม่เพื่อสร้างรายได้ที่กลับเข้ามาของบริษัท จะช่วยให้ชะลอหรือลดการหาแหล่งเงินลงทุนจากภายนอก 

- ทุนในรูปแบบนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้ประกอบการที่มีทุนมากอยู่แล้ว ต้องการที่จะมีความเป็นเจ้าของธุรกิจเอง และช่วยลดเวลาที่ต้องเสียไปในการติดต่อหาทุนจากนักลงทุน ซึ่งบางครั้งอาจมีโอกาสเสียงานที่คิดไว้ไปในการเสนอระยะการนำเสนอไอเดียขอทุนเลยก็มี

2. การกู้หนี้สินเพื่อลงทุน (Equity) เป็นรูปแบบของการหาเงินทุนอีกวิธี การจัดหาเงินกู้เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ก่อตั้งที่เริ่มต้นธุรกิจ ที่ต้องการรักษาความเป็นเจ้าของบริษัท ซึ่งต้องดูในเรื่องหนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการได้รับเงินกู้ที่ต้องจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่ตกลง บางครั้งธุรกิจในระยะเริ่มแรกที่ยังไม่มีรายรับทำให้ยังไม่มีกระแสเงินสดกลับเข้ามา ทำให้ควรที่จะต้องประมาณการรายได้หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตให้เหมาะสม หากทำแผนธุรกิจไม่ดีอาจทำให้การกู้มีปัญหายากที่จะโน้มน้าวให้สถาบันสินเชื่อให้กู้ยืมเงิน 

- การระดมทุนในรูปแบบนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้ประกอบการที่มีทุนน้อยต้องการทำธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ หรืออาจมีทุนแต่ไม่อยากใช้เงินทุนของตนมาลงทุนในธุรกิจ หรือไม่ต้องการสูญเสียความเป็นเจ้าของธุรกิจ จริงเลือกการกู้เงินมาลงทุนโดยจ่ายดอกเบี้ยหนี้ ซึ่งหลายที่อาขใช้นำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ต่ก็มีปัญหาบางครั้งภาระผูกพันในการชำระหนี้อาจเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับธุรกิจ

3. การหาหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น (Debt) การแสวงหาเงินทุนภายนอกจะช่วยขยายขนาดธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น ทุนส่วนใหญ่จะถูกระดมทุนผ่านหน่วยงานด้านการเงิน จำนวนมากหรือน้อยของทุนขึ้นอยู่กับ แนวคิดการพัฒนารูปแบบขั้นตอนการทำงานของบริษัท และความต้องการของนักลงทุนในตลาด 

- การระดมทุนในรูปแบบนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้ประกอบการที่มีทุนน้อย แต่ต้องการทำธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ ไม่ต้องการมีความเป็นเจ้าของธุรกิจคนเดียว มีทรัพยากรที่สำคัญเช่นเครือข่ายและคำแนะนำที่มีค่าจากผู้ลงทุน ช่วยลดทุนที่ต้องเสียไปในการลงทุนของตนเอง แต่ก็มีปัญหาบางครั้งอาจมีโอกาสเสียการเป็นเจ้าของงาน 

4. การแปลงสภาพทุนการใช้ตั๋วสัญญา (Convertible Notes) เป็นการใช้เงินที่มาจากการแปลงสภาพธุรกิจให้เป็นตราสารหนี้ระยะสั้น แปลงสภาพเป็นตราสารทุนโดยอัตโนมัติ กรณีบริษัทต้องการจัดหาเงินทุนภายหลังจากที่ดำเนินธุรกิจไปสักระยะ ในตอนนี้จะสามารถกำหนดมูลค่าธุรกิจได้ชัดเจน ทำให้นักลงทุนยินดีให้เงินกู้ยืมเพื่อไปเริ่มต้น โดยคาดหวังว่าเงินทุนที่ให้ไปจะกลับมาพร้อมดอกเบี้ยในรูปของหุ้นในบริษัททำให้สะดวกในการระดมทุน นักลงทุนเริ่มต้นมีความคุ้นเคยกับวิธีนี้และเป็นที่นิยม โดยเฉพาะจากการที่ที่มีต้นทุนปิดเกี่ยวข้องกับเอกสารและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ทุนช่วยเหลือหรือสนับสนุนเพื่อการทำธุรกิจ (Grants and Startup Competitions) ในหลายประเทศมักจะมีแหล่งกองทุนหรือเงินทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจที่พึ่งเริ่มต้น ทุนในส่วนนี้เป็นช่องทางที่ดีเนื่องจากส่วนใหญ่จะมีเงินให้บริการฟรี แม้ว่าจะมีปัญหาในการขอใช้เงินที่ยาก มีขั้นตอนที่ยุ่งวุ่นวาย

6. การระดมทุนแบบร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) คือหนึ่งในแหล่งทุนโดยเฉพาะสำหรับ Startup มีทั้งกลุ่มองค์กรหรือกองทุนร่วมลงทุน ที่ต้องการนำเงินที่มีอยู่มาร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ Startup ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยอาจต้องแลกกับสัดส่วนของหุ้นรวมถึงอำนาจในการตัดสินใจต่างๆ ระยะเวลาการลงทุนมักจะอยู่ที่ 3-5 ปี แต่การจะได้เงินมาก็ต้องมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้เห็น หรืออย่างน้อยมีตัว Prototype พร้อมกับประเมินจำนวนผู้ใช้มากพอและน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง ต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนที่เป็นไปได้ มีการประเมินการใช้แผนการใช้ทุนที่มีเหตุผล สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและดึงดูดเงินทุนให้เข้ามา บริษัท Startup ใหญ่ๆ ในต่างประเทศล้วนแล้วเคยผ่านการเติบโตจากเงินทุนแบบนี้เช่น Google, Facebook สำหรับ Startup ไทยหลายรายก็สามารถระดมทุนได้สำเร็จจาก VC ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น aCommerce ผู้ให้บริการทางด้านอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร ซึ่งการระดมทุนส่วนนี้ต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าเพื่ออะไรในกรณีของ aCommerce คือการเพิ่มขนาดแวร์เฮ้าส์ พัฒนาแพลตฟอร์มให้แข็งแกร่ง และเพิ่มทีมงานอีกกว่า 300 ชีวิต ภาพจาก https://goo.gl/W80rhT

7. ระดมทุนแบบมวลชน (Crowdfunding) คือ การระดมทุนจากบุคคลหรือมวลชนทั่วไป มีขั้นตอนที่ง่ายและใช้เวลาสั้นกว่าการระดมทุนวิธี VC หรือการไปขอกู้จากธนาคาร แต่มีข้อเสียคือเงินทุนที่ได้จากวิธีนี้จะมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่ใช้ทุนที่ต่ำกว่าแบบ VC

การหาทุนขึ้นอยู่กับ ความพร้อมในการดำเนินงานธุรกิจ ระยะขั้นตอนในการเติบโตที่ต้องมีการใช้ทุน หรือความจำเป็นที่ต้องการเงินทุน ผู้ประกอบการควรกำหนดเป้าหมายการใช้ทุนที่เหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์ การหาทุนที่เหมาะสมจะช่วยให้การ เริ่มต้นธุรกิจและดำเนินงานไปได้ตามต้องการ

 ----------------------------------------

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward