ดัชนีราคา sSET Index 

ดัชนีราคา sSET คือ ดัชนีราคาหุ้นที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญซึ่งอยู่นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100 ที่มีอยู่เดิม กลุ่มหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม่ำเสมอและมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่กำหนด 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำดัชนีราคา sSET ขึ้นเพื่อให้จำนวนบริษัทจดทะเบียนเป็นที่รู้จักของผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น ซึ่งคาดหวังให้มีการออกบทวิเคราะห์เพื่อแนะนำการลงทุนในกลุ่มหุ้นดังกล่าวเป็นการเพิ่มเติม รวมทั้งในอนาคตจะสามารถนำไปใช้เป็นดัชนีอ้างอิงได้อีกด้วย โดยจะเริ่มเผยแพร่ค่าดัชนี sSET ตั้งแต่ต้นปี 2560 เป็นต้นไป 

sSET ดีอย่างไร

ที่มาภาพ https://www.set.or.th/

ดูข้อมูลได้ที่

https://www.settrade.com/C13_MarketSummary.jsp?detail=sSET&order=N&industry=&sector=&market=SET&sectorName=O_sSET