iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
E-Book คู่มือป้องกันโรคโควิด-19 ฉบับช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อประสบภัย
 
หนังสือ E-Book ดีที่ขอแนะนำ เรื่อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อประสบภัย คู่มือป้องกัน โรดโควิด-19 จัดทำโดย คณะกรรมการสุขภาพเห่งมณฑลหยุนหนาน มหาวิทยาลัยการแพทย์คุนหมิง สถาบันการศึกยาทางวิทยาศาสตร์ มณฑลหยุนหนาน สำนักพิมพ์หยุนหนาน เอ็ดดูเคชั่น ผู้เเต่ง บริษัท สำนักพิมพ์หยุนหนาน กรุ๊ป จำกัด สำนักพิมพ์ภาพและเสียงอิเล็กทรอนิคส์หยุนหนาน เอ็ดดูเคชั่น
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
1. ความรู้ทั่วไป
2. อาการ
3. การป้องกัน
4. โภชนาการทางวิทยาศาสตร์
5. การรับมือกับความเครียดอย่างเหมาะสมในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
6. ตอบข้อสงสัยโดยผู้เชี่ยวชาญ
 
สนใจ E-Book ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อประสบภัย คู่มือป้องกัน โรดโควิด-19 ดาวน์โหลดได้ที่ 
 
 -----------------------------------------------------
*** หวังว่าข้อมูลที่รวบรวมมานำเสนอในเว็บนี้ จะช่วยเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เพื่อใช้ต่อสู้วิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้ได้ไม่มากก็น้อย 
 
#เราจะผ่านวิกฤติโรคโควิด19ไปด้วยกัน
 
ที่มาภาพและรวบรวมข้อมูลโดย www.iok2u.com 
 

#เราจะสู้โควิดไปด้วยกัน #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #ไทยชนะ

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ โควิด-19 ได้ที่ 

COVID-19 รวมความรู้ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (COVID-19)

---------------------------------------------