iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
E-Book คู่มือการป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ของ Global MediXchange (GMCC)(Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment)
 

"ตอนนี้เราไม่สามารถเอาชนะไวรัสนี้ได้เว้นแต่ว่าเราจะแบ่งปันทรัพยากรความรู้และบทเรียนที่ได้มายาก"
คำกล่าวของ Jack Ma ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Jack Ma
หนังสือ E-Book ดีที่ขอแนะนำ เรื่อง Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment จากโครงการ Global MediXchange (GMCC) 
จัดทำโดย The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine Compiled According to Clinical Experience
จากคำกล่าวด้านบนของ Jack Ma ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Jack Ma จึงได้มีการดำเนินงาน โดยมูลนิธิ Jack Ma และมูลนิธิอาลีบาบา ร่วมกันจัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์ของโลกสำหรับงานด้านโรคโควิด-19 (COVID-19) โดยเฉพาภายใต้ชื่อ Global MediXchange (GMCC) ด้วยการสนับสนุนของ Alibaba Cloud Intelligence และ Alibaba Health
โครงการมีเป้าหมายเพื่อช่วยต่อสู้กับการระบาดทั่วโลก ของไวรัสโคโรน่า (Corona virus) หรือที่เรียกกันว่าโรคโควิด-19 (COVID-19) โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารออนไลน์และการทำงานร่วมกันข้ามพรมแดน รวมถึงการให้ทีมแพทย์ระดับแนวหน้าทั่วโลกสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารที่จำเป็น เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อสู้กับโรคระบาด ให้บริการเพื่อนร่วมชาติชาวจีนโพ้นทะเล พร้อมจัดทำคำแนะนำในการป้องกันและรักษา COVID-19 จากวงการแพทย์ระดับชั้นแนวหน้า และยังสนับสนุนจัดทำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มี AI ข้อมูลขนาดใหญ่ และมีความสามารถในการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลการแพทย์ในระดับโลก
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์ของโลกสำหรับงานด้านโรคโควิด-19 (GMCC) นี้ประกอบด้วยหน่วยงานที่สำคัญแยกเป็นศูนย์ 4 ศูนย์ ได้แก่
- ศูนย์แหล่งรวบรวมและแบ่งปันทรัพยากร (Resources Sharing Center) ดำเนินการในส่วนของข้อมูลการต่อต้านการแพร่ระบาด
- ศูนย์การสื่อสารผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ระหว่างประเทศ (International Medical Expert Communication Center) ทำการรวบรวมบุคลากรทางการแพทย์ ให้มาทำการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางคลินิกแบบเรียลไทม์ในงานการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
- ศูนย์กลางให้คำปรึกษา COVID-19 ชาวจีน (COVID-19 Chinese Consultation Center) ซึ่งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมชาติชาวจีนโพ้นทะเล และถามตอบออนไลน์
- ศูนย์การต่อสู้ COVID-19 ด้วยการใช้เทคโนโลยี (Fighting COVID-19 Technology Center) ซึ่งจะรวบรวมความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ช่วยในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค เน้นการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยกานทำงานและเผยแพร่ข้อมสารสนเทศ
ในโครงการนี้ได้จัดทำเอกสารหนังสือ E-Book เรื่อง คู่มือการป้องกันและรักษา COVID-19 (Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment) เพื่อเผยแพร่ให้คนทั้งโลกได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
สนใจ E-Book ดาวน์โหลดได้ที่ Attachment ด้านล่าง
ที่มาข้อมูล https://covid-19.alibabacloud.com/
 -----------------------------------------------------
*** หวังว่าข้อมูลที่รวบรวมมานำเสนอในเว็บนี้ จะช่วยเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เพื่อใช้ต่อสู้วิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้ได้ไม่มากก็น้อย 
#เราจะผ่านวิกฤติโรคโควิด19ไปด้วยกัน
ที่มาภาพและรวบรวมข้อมูลโดย www.iok2u.com 

#เราจะสู้โควิดไปด้วยกัน #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #ไทยชนะ

ที่มา 
ภาพและรวบรวมข้อมูลโดย www.iok2u.com 

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ โควิด-19 ได้ที่ 

COVID-19 รวมความรู้ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (COVID-19)

---------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward