iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ขอแนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ พลเมืองดิจิทัล (www.phonlamuangdee.com) เป็นเว็บแหล่งเรียรู้ออนไลน์ที่มีฟรีคอร์สออนไลน์มากมายให้ได้เรียนรู้ หลายโครงการพัฒาทักษะพร้อมได้รับใบรับรอง นอกจากนั้นยังสรุปข่าว หนังสือ Podcast แนวคิดผู้บริหาร พร้อมแนะนำงานดี ๆ เกิดจากกลุ่มผู้สนใจพัฒนาทักษะ Data Analytics มารวมกลุ่มพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมกันบริหารจัดการโดย DEPA, AIT และ SCB Academy 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เรียนดิจิทัล | พลเมืองดี(จิทัล) | Thailand (phonlamuangdee.com)

- บทเรียนออนไลน์ ครอสฟรีอเคเดมี่ https://www.pmd.academy/

- ครอสฟรีจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลก https://www.phonlamuangdee.com/recommended-courses

- ทักษะวัฒนะ https://www.phonlamuangdee.com/taksawattana

Coding The Future https://ctf.pmd47.com/ โครงการจาก Microsoft, สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, Software park Thailand และ SCB Academy ที่ต้องการสร้างทักษะด้านการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์เริ่มจากศูนย์ให้มีความรู้ได้ภายใน 6 เดือน สร้างโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง กำลังหางาน ต้องการเปลี่ยนสายงาน หรือต้องการจะหาโอกาสเติบโตในสายอาชีพ

-----------------------------

มาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
#iok2u www.iok2u.com

-------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iOK2u.com นี้เกิดมาจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้

ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป