iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo

เชิญผู้สนใจร่วมงาน BIG DATA IS EVERYWHERE

สานต่อการสร้างความตระหนัก สู่การให้ความรู้และความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของคนไทยทุกภาคส่วน เพื่อก้าวไปพร้อมพลวัตการพัฒนาประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สู่ DIGITAL THAILAND โดยสมบูรณ์

ทุกวันนี้ เราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง BIG DATA โดยอาจไม่รู้ตัว ทั้งการ Search, Post, Chat, Share, Check-in ทั้งภาพถ่าย วีดิโอ เสียง หรือข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีการขยายให้ครอบคลุมประชากร และพื้นที่ทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ข้อมูลปริมาณมหาศาล (VOLUME) มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (VELOCITY) เหล่านี้มีความหลากหลาย (VARIETY) เป็นชุดข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำ (VERACITY)

ข้อมูลเหล่านี้ เป็นเสมือนขุมทรัพย์ที่ยังไม่ถูกเจียรนัยให้เกิดคุณค่า แต่ถ้าเราทุกคนเข้าใจ และมองเห็นกระบวนการสังเคราะห์และวิเคราะห์ เพื่อหาความเชื่อมโยงและกรองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นั่นจะเป็น “โอกาส” และ “ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ” ของนวัตกรรมในอนาคต

งาน Digital Thailand Big Bang 2018 ถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวคิด ”Thailand BIG DATA - โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน” มหกรรมแสดงนวัตกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติ นำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยหลากหลายสาขา ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจ และเข้าใจถึงประโยชน์ ความสะดวกสบาย และโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ และคุณภาพชีวิตที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าใจ และใช้ BIG DATA มาผนวกกับนวัตกรรมดิจิทัลต่าง ๆ ให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระบบเศรษฐกิจมหภาค การศึกษา การพัฒนาโครงสร้างประเทศ ไปจนถึงธุรกิจรายสาขา อาทิเช่น การเงิน การขนส่ง การเกษตร อาหาร ท่องเที่ยว พลังงาน และการบิน

? ชาวไอทีมาเพิ่มความรู้ร่วมกันครับ Agenda For Seminars and Exhibitions ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 : Thailand Big Data ในระหว่างวันที่ 19 – 23 September 2018 ที่ Challenger hall, IMPACT, Muang Thong Thani

? หลายเรื่องน่าสนใจ ชาวไอทีต้องหาเวลาไปพัฒนาความรู้กันครับ

กำหนดการหัวข้อเรื่องสัมมนา
https://digitalthailandbigbang.com/th

-------------------------------------

Cr.
https://digitalthailandbigbang.com
www.iok2u.com