iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจใช้ประกอบการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

thzh-CNenlo
COVID-19 การรับมือกับความเครียดภายใต้สภาวการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (Coping with stress)
 
 

COVID-19 การรับมือกับความเครียดภายใต้สภาวการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (Coping with stress)
- ภายใต้สภาวะวิกฤติ เป็นเรื่องปกติที่ผู้คนจะรู้สึกเสียใจ กดดัน สับสน กลัวหรือโกรธ การสนทนาพูดคุยกับบุคคลที่คุณเชื่อมั่นจะสามารถลดอาการเหล่านี้ลงได้ ให้ติดต่อกับเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวของคุณอย่างสม่ำเสมอ
- หากคุณจำเป็นจะต้องอยู่ที่บ้าน จะต้องรักษาแนวทางสุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงการบริโภคอย่างเหมาะสม พักผ่อนเพียงพอ ออกกำลังกายและติดต่อสัมพันธ์ทางสังคมกับคนที่คุณรู้จักตลอดจนสมาชิกในครอบครัว และเพื่อนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์และโทรศัพท์
- ไม่ควรคลายอารมณ์ด้วยการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือรับประทานยา หากคุณรู้สึกไม่สบายใจสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพได้ หากคุณต้องการ ให้จัดทำแผนการ ว่าต้องการค้นหาบุคคลใดและจะค้นหาข้อมูลทางด้านสุขภาพกายและใจได้อย่างไร เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำความเข้าใจกับข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูลที่จะสามารถช่วยเหลือคุณในยามเกิดวิกฤติได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รับการป้องกันและช่วยเหลือได้ทันท่วงที ค้นหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์องค์การอนามัยโลก หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ เป็นต้น
- บรรเทาความวิตกกังวล ลดหรือหลีกเลี่ยงการชมหรือรับฟังข่าวสาร รายงาน ที่จะสร้างความวิตกกังวลหรือไม่สบายใจให้กับคุณหรือสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะช่วยลดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นได้
- ควบคุมอารมณ์ ใช้ทักษะที่คุณเคยมี เพื่อช่วยเหลือในการจัดการความทุกข์ยากของคุณ และใช้ทักษะเหล่านี้ช่วยเหลือคุณในการควบคุมอารมณ์ช่วงระยะเวลาการระบาดของโรค 
  
 -----------------------------------------------------
*** หวังว่าข้อมูลที่รวบรวมมานำเสนอในเว็บนี้ จะช่วยเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เพื่อใช้ต่อสู้วิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้ได้ไม่มากก็น้อย 
 
#เราจะผ่านวิกฤติโรคโควิด19ไปด้วยกัน 
ที่มาภาพและรวบรวมข้อมูลโดย www.iok2u.com 
 

#เราจะสู้โควิดไปด้วยกัน #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #ไทยชนะ

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ โควิด-19 ได้ที่ 

COVID-19 รวมความรู้ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (COVID-19)

---------------------------------------------