iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

งาน Digital Healthcare Transformation Conference Bangkok, 2022

 

งาน Digital Healthcare Transformation Conference Bangkok, 2022 (หรือ ‘DHTC Bangkok 2022’) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2565 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิจัยฝ่ายไทย จากมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัทเอกชนของเกาหลีใต้ นำโดยกลุ่มบริษัท NAVER Cloud ภายใต้การสนับสนุนอย่างแข็งขันของ PMU-C และ KOTRA ในโปรแกรม Global Partnerships เพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและต่อเนื่อง

การประชุมร่วมกันระหว่างพันธมิตรทุกฝ่ายในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้แนวทางการพัฒนาระบบ Digital Health Care จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารการเปลี่ยนแปลง Digital Health Care Transformation ในเกาหลีใต้ การสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของไทย ในการยกระดับคุณภาพการบริบาลด้วยเทคโนโลยี Health and Medical Artificial Intelligence สามารถก้าวเข้าไปในระดับประเทศและระดับโลก รวมทั้งจะได้มีการหารือเพื่อเตรียมการในการเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการทางการแพทย์ ผ่าน กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์มของไทยและ เครือบริษัท NAVER Cloud ของเกาหลีใต้

สามารถเข้าร่วมชมงานผ่าน VR360 Virtual Conference ย้อนหลังได้ผ่าน virtualdhtc-conference.com

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward