iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

หินจากโขดหินขอบทะเลมรณะ (Dead Sea) ประเทศจอร์แดนก้อนนี้ มีทั้งหมดกี่ชั้นตะกอนเอ่ย

How many sedimentary layers are there in this piece of rock? (Sample was taken from a bank of Dead Sea, Jordan)

Sedimentary layers (ชั้นตะกอน) เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะของการสะสมตัว ซึ่งบางครั้งอาจเกิดขึ้นในเวลาไม่นานนัก แต่ละชั้นอาจมีความหนาในระดับมิลลิเมตร บางครั้งก็กินเวลานานมาก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่สำคัญ และอาจมีความหนาได้หลายสิบเมตร โดยทั่วไปแล้ว ชั้นตะกอนที่เปลี่ยนไปนั้น อาจสังเกตได้จากสิ่งต่อไปนี้

1. สีของตะกอน

2. แร่ที่ประกอบตัวกันเป็นชั้นตะกอนนั้น ๆ

3. ขนาดของเม็ดหรือผลึก 

4. ความเหลี่ยมหรือกลมมนของเม็ดตะกอน

5. ซากดึกดำบรรพ์ในหินเปลี่ยนประเภทและ/หรือชนิด

6. เนื้อหินแปรเปลี่ยน เช่น จากหินโคลน เป็นหินเกลือ

แล้วหินจากโขดหินขอบทะเลมรณะ (Dead Sea) ประเทศจอร์แดนก้อนนี้ ที่มีขนาดประมาณ 5 x 7 x 3 เซ็นติเมตรนั้น มีทั้งหมดกี่ชั้นตะกอนเอ่ย?

ตอบคำถามข้างบนแล้ว ให้พวกเธอทายต่อด้วยว่า ภาพที่เธอเห็นบานนี้ อาจารย์เสือใหญ่ถ่ายทำที่ขอบทะเลมรณะ หรือว่าที่อุทยานไดโนเสาร์ลาดปลาดุก (จุ๊ส์ส์ส์ ทายถูกแล้วก็อย่าเอ็ดไปนะจ๊ะ อิอิ) 

.

ที่มา https://www.facebook.com/nares.sattayarak

รวบรวมข้อมูลและภาพ www.iok2u.com

-------------------------------------------------

รวมบทความ นเรศ สัตยารักษ์ (Nares Sattayarak)

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward